MIMS Senior Principal Investigators

MIMS Senior Principal Investigators (PIs) är väletablerade forskningsledare från olika institutioner vid Umeå universitet. De får ingen forskningsfinansiering men erbjuder mentorskap, kompletterande expertis och samarbetsmöjligheter.

Oliver Billker, Umeå universitet

Oliver Billker

Oliver Billker

MIMS Director sedan 2018, Institutionen för molekylärbiologi

Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet

Anna Överby Wernstedt

Anna Överby Wernstedt

MIMS Deputy Director sedan 2022, tidigare MIMS Group Leader 2011-2020, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Felipe Cava, Umeå universitet

Felipe Cava

Felipe Cava

MIMS Senior PI sedan 2022, tidigare MIMS Group Leader 2013-2019, Institutionen för molekylärbiologi

Fredrik Almqvist, Umeå universitet

Fredrik Almqvist

Fredrik Almqvist

MIMS Senior PI sedan 2022, Kemiska institutionen

Johan Normark, Umeå universitet

Johan Normark

Johan Normark

MIMS Senior PI sedan 2022, tidigare Clinical Research Fellow 2011-2013, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Maria Fällman, Umeå universitet

Maria Fällman

Maria Fällman

MIMS Senior PI sedan 2013, tidigare MIMS Deputy Director 2015-2021, Institutionen för molekylärbiologi

Martin Rosvall, Umeå universitet

Martin Rosvall

Martin Rosvall

MIMS Senior PI sedan 2022, Institutionen för fysik, Head of Integrated Science Lab (IceLab)

Niklas Arnberg, Umeå universitet

Niklas Arnberg

Niklas Arnberg

MIMS Senior PI sedan 2022, tidigare MIMS Affiliated Researcher 2008-2021, Inst. för klinisk mikrobiologi

Sun Nyunt Wai, Umeå universitet

Sun Nyunt Wai

Sun Nyunt Wai

MIMS Senior PI sedan 2013, Institutionen för molekylärbiologi

Senast uppdaterad: 2023-06-07 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från