MIMS Alumner

Professor Bernt Eric Uhlin var grundaren för både MIMS och UCMR, och han ledde MIMS fram till hösten 2018. Vid hans sida fungerade professor Anders Sjöstedt (fram till 2015) och professor Maria Fällman (2015-2021) som Deputy Directors.

Tidigare medlemmar av MIMS ledarskap

Bernt Eric Uhlin, Umeå universitet

Bernt Eric Uhlin

Bernt Eric Uhlin

Grundare av MIMS (2007-2018)

Anders Sjöstedt

Anders Sjöstedt

Anders Sjöstedt

MIMS Deputy Director (2007-2015)

Maria Fällman, Umeå universitet

Maria Fällman

Maria Fällman

MIMS Deputy Director (2015-2021), MIMS Senior Principal Investigator sedan 2022


Åren 2008-2009 markerade starten för de första juniora MIMS-gruppledarna som anställts enligt EMBL-principerna. Samtidigt påbörjade även ett antal MIMS-anslutna gruppledare sin mandatperiod som rekryterades utifrån en annan modell än EMBL.

Tidigare MIMS Group Leaders

Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier

Tidigare MIMS Group Leader (2008-2013), Nobelpristagare i kemi 2020

Andrei Chabes, Umeå universitet

Andrei Chabes

Andrei Chabes

Tidigare MIMS-anknuten Group Leader (2008-2017)

Niklas Arnberg, Umeå universitet

Niklas Arnberg

Niklas Arnberg

Tidigare MIMS-aknuten Group Leader (2008-2017)

Constantin Urban, Umeå universitet

Constantin Urban

Constantin Urban

Tidigare MIMS Group Leader (2009-2013)

Jörgen Johansson, Umeå universitet

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Tidigare MIMS Group Leader (2009-2018)

Nelson Gekara

Nelson Gekara

Nelson Gekara

Tidigare MIMS Group Leader (2010-2019)

Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet

Anna Överby Wernstedt

Anna Överby Wernstedt

Tidigare MIMS Group Leader (2011-2020), MIMS Deputy Director sedan 2022

Richard Lundmark, Umeå universitet

Richard Lundmark

Richard Lundmark

Tidigare MIMS Group Leader (2011-2015), MIMS Team Leader sedan 2016

Felipe Cava, Umeå universitet

Felipe Cava

Felipe Cava

Tidigare MIMS Group Leader (2013-2019), MIMS Senior Principal Investigator sedan 2022

Vasili Hauryliuk

Vasili Hauryliuk

Vasili Hauryliuk

Tidigare MIMS Group Leader (2013-2021)

Jonas Barandun

Jonas Barandun

Jonas Barandun

Tidigare MIMS Group Leader (2019-2022)


För att stärka den kliniska forskningen och närmare integrera den med preklinisk forskning beslutade MIMS 2009 att initiera ett program för kliniska forskningsstipendiater. Detta program har för avsikt att koppla samman befintliga kliniska forskningsprojekt med preklinisk forskning, och erbjuda resurser motsvarande forskartjänster för unga kliniker som kan bidra till en fruktbar translationell interaktion mellan kliniker och MIMS forskningsprogram.
MIMS Clinical Fellowships utvecklades senare till ett nationellt program, med utmärkelser till kliniker vid alla större universitetssjukhus i Sverige.

Tidigare MIMS Clinical Research Fellows

Åsa Gylfe
MIMS Clinical Research Fellow 2011-2013
Ämne: Strategier mot antibiotikaresistenta bakterieinfektioner: nya antibakteriella föreningar och snabb diadnos med infektionsspecifika metaboliter

För närvarande: Biträdande professor/överläkare vid Umeå universitet
Institutionen för klinisk mikrobiologi


Alicia Edin
MIMS Clinical Research Fellow 2011-2013
Ämne: Snabb diagnos av samhällsförvärvad lunginflammation

För närvarande: Forskare/läkare vid Umeå universitet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap


Anders Johansson
MIMS Clinical Research Fellow 2011-2013
Ämne: Molekylär epidemiologi och infektionsmetabolomik

För närvarande: Professor/överläkare vid Umeå universitet
Institutionen för klinisk mikrobiologi


Johan Normark
MIMS Clinical Research Fellow 2011-2013
Ämne: Malaria och samtidig bakteriell infektion

För närvarande: Docent/överläkare vid Umeå universitet
Institutionen för klinisk mikrobiologi


Peter Bergman
MIMS Clinical Research Fellow 2013-2015
Ämne: D-vitamin och mänsklig immunitet - experimentella och kliniska studier

För närvarande: Professor/överläkare vid Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin


Arvid Edén
MIMS Clinical Research Fellow 2013-2015
Ämne: Viral "flykt" från centrala nervsystemet och neuronal skada vid HIV-1-infektion

För närvarande: Forskare vid Göteborgs universitet
Institutionen för infektionssjukdomar


Josef Järhult
MIMS Clinical Research Fellow 2013-2015
Ämne: Antimikrobiell resistens i ett One Health-perspektiv

För närvarande: Professor vid Uppsala universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper


Fredrik Kahn
MIMS Clinical Research Fellow 2013-2015
Ämne: Bakteriell manipulation av värdens försvarssystem vid sepsis

För närvarande: Forskare vid Lunds universitet
Infektionsmedicin


Sofia Nyström
MIMS Clinical Research Fellow 2013-2015
Ämne: Immunmodulerande effekter av HIV-1 på dendritiska celler och induktion av regulatoriska suppressor T-celler

För närvarande: Adjungerad biträdande professor, docent vid Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska vetenskaper


Lisa Påhlman
MIMS Clinical Research Fellow 2018-2022
Ämne: Akuta och kroniska luftvägsinfektioner vid cystisk fibros

För närvarande: Forskare/läkare/amanuens vid Lunds universitet
Infektionsmedicin


Piotr Nowak
MIMS Clinical Research Fellow 2018-2022
Ämne: Studier av tarmmikrobiom vid HIV- och Mycobacterium tuberculosis-infektioner

För närvarande: Adjungerad universitetslektor vid Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Senast uppdaterad: 2023-06-22 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från