MIMS Team Leaders

Forskare vid Umeå universitet får tillgång till delad infrastruktur. För att bidra till detta initiativ ger MIMS utvalda personer med nyckelteknologier inom biomedicin forskningstid och utnämner dem till MIMS Team Leaders. Dessa Team Leaders stöder gemensamma anläggningar, utvecklingen av unika tekniker och främjar internationella kontakter.

MIMS Team Leaders

Andre Mateus, Umeå Universitet

André Mateus

André Mateus

MIMS Team Leader sedan 2022, utvecklar unika metoder inom proteomik med ansluten utrustningsbakgrund

Linda Sandblad, Umeå universitet

Linda Sandblad

Linda Sandblad

Team Leader för MIMS sedan 2017, Director för Umeå centrum för elektronmikroskopi (UCEM)

Richard Lundmark, Umeå universitet

Richard Lundmark

Richard Lundmark

Team Leader för MIMS sedan 2016, Director för Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)


FORSKNINGSINFRASTRUKTURER SOM LEDS AV MIMS Teams Leaders

Senast uppdaterad: 2023-07-26 Sidansvarig: Nora Lehotai

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från