Forskningsinfrastruktur

En viktig styrka i forskningsmiljön vid Umeå universitet är professionellt förvaltade, delade faciliteter, som är organiserade för att underlätta bred tillgång och främja samarbete. Forskare vid MIMS drar nytta av och bidrar till många av de toppmoderna anläggningar som är tillgängliga för alla forskare vid Umeå universitet.


KBC, Umeå universitet

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC)

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC)

KBC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för livs-/naturvetenskap och medicin

Senast uppdaterad: 2023-06-12 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från