"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Anna Strandberg

Anna Strandberg lab

Forskargrupp Forskningen fokuserar på materialkarakterisering med röntgentomografi och andra avancerade tekniker.

Forskningen är främst inom området hållbar bioenergi och resursåtervinning, med fokus på fosforrik aska och karakterisering av dessa som rör parametrar som är relevanta för återvinning av näringsämnen.

Stora mängder fosfor och andra viktiga näringsämnen finns i många av samhällets restströmmar. Genom att ta tillvara på aska efter förbränning kan det finnas möjlighet att återcirkulera näringsämnen. För att kunna använda askan för näringsåterföring på ett effektivt och hållbart sätt så är det viktigt att få ökad kunskap om hur kemiska och fysikaliska egenskaper hos askan påverkar tillgängligheten av näringsämnena när askan används som gödningsmedel. Vi vill studera egenskaper hos askan som är viktigt vid applicering i marken och för tillgång samt upptag av näringsämnen hos växter. Forskningen omfattar karakterisering av material med avancerad teknik som röntgentomografi, i labbskala och vid synkrotroner, samt t ex SEM, EDS, och XRD, för att utvärdera parametrar som mikrostruktur, porositet och ytarea, samt i vilken kemisk form fosforföreningar förekommer. Vi har haft stråltid vid SOLEIL, PETRA III, och Advanced Light Source.

Ett projekt syftar till att ta fram metoder att använda AI genom djupinlärning ”deep learning” på tomografidata från synkrotronexperiment. Tekniken ger en 3D-avbildning av provet och med hjälp av avancerad bildbehandling kan egenskaper hos provet fås fram. Det är för detta steg som AI genom djup maskininlärning kan få en stor betydelse genom förbättrade och effektivare analyser av data.

Forskningen finansieras av Kempestiftelserna och Bio4Energy.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-04-14