"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Nils Skoglund lab

Forskargrupp Interaktionen mellan grundämnen vid höga temperaturer och hur resursåtervinning kan integreras i ett hållbart energisystem.

Vi studerar interaktionen mellan grundämnen vid höga temperaturer och hur resursåtervinning kan integreras i ett hållbart energisystem, inklusive bildandet av växttillgängliga föreningar som kan förbättra hållbarheten för kväve- och fosforflöden genom samhället.

Vår forskning sträcker sig från grundläggande bindningsinteraktioner mellan specifika grundämnen till industriell tillämpning av vår kunskap. Ett nyckelgrundämne är fosfor som är mycket relevant för integration av dess återvinning i processer för termiska energiomvandling. Ett annat intressant grundämne är kväve som har särskild potential i förgasningssystem som även producerar vätgas. Vi är också intresserade av att utreda hur det som är genomförbart ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv skulle kunna genomföras inom gränserna för gällande lagstiftning.

Vi undersöker hur vi kan kontrollera vilka fosfater som bildas i högtemperaturprocesser, om potentiellt giftiga grundämnen ingår i fosfatstrukturerna som bildas, och även hur partikelmorfologi kan påverka hur fosfor frigörs till växter vid direkt applikation av askfraktioner som gödningsmedel. Bildandet av rena fosfater tillsammans med organiskt kväve undersöks för att bättre förstå hur de här grundämnen kan återvinnas för att nå ett hållbart flöde av dessa element genom samhället.

De energiomvandlingsprocesser vi använder är inriktade på nästa generations bioenergi som kommer att utnyttja på restströmmar från skogsbruk, jordbruk och samhälle. Verksamheten inom området är i hög grad kopplad till kunskapsöverföring från akademi till industri, att undersöka hur nya råvaror kan användas för energi men också underlätta resursåtervinning.

En huvudaktivitet inom vår forskning är omfattande analysarbete för materialkaraktärisering. Vi förlitar oss starkt på röntgenbaserade analystekniker där pulverröntgendiffraktion (XRD) är en nyckelfunktion i forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory. Vi använder också av svepelektronmikroskopi i kombination med energidispersiv röntgenspektroskopi (SEM-EDS). För att besvara mer detaljerade frågor om atomstruktur och morfologi använder vi också synkrotronbaserade tekniker som röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) och röntgenmikrotomografi (XRT).

Forskningen ingår i programmet Bio4Energy.

 

Externa finansiärer

Forskare krokar arm med industrin för att mäta det okända

Så ska MAX IV-laboratoriet bli tillgängligt för fler – Umeå universitet satsar på kunskapsstöd till industrin.

Skytteanska samfundet prisar Nils Skoglund

Nils Skoglund prisas för sitt arbete med teknikbaserade metoder som främjar ett hållbart fossilfritt samhälle.

Senast uppdaterad: 2024-01-02