"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Hörnsten

Jag disputerade 2004 med en avhandling om diabetesvård. Jag blev docent 2012 och professor 2015. Jag har som distriktssköterska arbetat inom såväl hemsjukvård på hälsocentraler samt familjecentral. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag är i grunden distriktssköterska men arbetar nu som professor i ämnet omvårdnad vid institutionen för omvårdnad, där sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor utbildas. Jag är ämnesansvarig för ämnet omvårdnad och försöker verka för att ämnet och den tillhörande teoribildningen synliggörs och utvecklas inom utbildning och forskning vid institutionen. Personcentrerad omvårdnad och egenvård vid kronisk sjukdom och diabetes i synnerhet, är mina expertområden

Mina nuvarande huvudsakliga pågående forskningsprojekt, DIGEST, Chi2 och eDIT, som jag är delaktig i, handlar om hur det är att leva med och hantera egenvården vid diabetes samt om hur stödet till dessa personer kan förbättras och bli mer personcentrerat och familjecentrerat. Jag är också involverad i projektet, PRIMVIZA, som syftar till att i primärvården stödja egenvård bland personer som via ultraljudsbilder påvisats ha ohälsosamma aterosklerotiska plack i halspulsådrorna.

Jag önskar särskilt att distriktssköterskornas kompetens tillvaratas och att primärvården utvecklas med hjälp av dem, samt att forskningsresultat implementeras i primärvården. Jag är också av Socialstyrelsen utsedd som vetenskapligt råd för området primärvård. Jag har också haft flera uppdrag av UKÄ för granskning av i synnerhet distriktssköterskeutbildningar i landet.

Min kliniska karriär började som sjuksköterska på olika avdelningar på sjukhus, sen som specialistsjuksköterska inom anestesi och därefter som distriktssköterska i primärvården. Jag har som distriktssköterska arbetat inom såväl hemsjukvård som på mottagning vid flera hälsocentraler samt på familjecentral. Jag disputerade 2004 vid Umeå universitet med en avhandling om diabetesvård, där patienters och sjuksköterskors erfarenheter kontrasterades. Jag blev docent 2012 och professor 2015.

Nursing Open, John Wiley & Sons 2024, Vol. 11, (5)
Backman Lönn, Beatrice; Hörnsten, Åsa; Styrke, Johan; et al.
Journal of Clinical Nursing
Hajdarevic, Senada; Norberg, Astrid; Lundman, Berit; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing
Holmlund, Lena; Hörnsten, Carl; Hörnsten, Åsa; et al.
Journal of Cardiovascular Nursing, Wolters Kluwer 2024, Vol. 39, (1) : 49-57
Holmlund, Lena; Hörnsten, Carl; Valham, Fredrik; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2023, Vol. 10, (3) : 1821-1829
Holmlund, Lena; Hellström Ängerud, Karin; Hörnsten, Åsa; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 44, (5) : 396-405
Löyttynen, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Hörnsten, Åsa
Journal of Advanced Nursing, Vol. 79, (12) : 4621-4634
Olsson, Sara; Otten, Julia; Blusi, Madeleine; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (3) : 326-342
Rapo, Emil; Johansson, Erika; Jonsson, Frida; et al.
Journal of Medical Internet Research, JMIR publications 2023, Vol. 25
Sjöström, Anna E.; Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2023, Vol. 10, (10) : 7092-7101
Susanne, Johansson; Hörnsten, Åsa
Child Care Health and Development
Valan, Lotha; Isaksson, Ulf; Hörnsten, Åsa
Nursing Open, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (5) : 2434-2443
Backman Lönn, Beatrice; Hajdarevic, Senada; Olofsson, Niclas; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 78, (11) : 3817-3829
Backman Lönn, Beatrice; Hörnsten, Åsa; Styrke, Johan; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (6) : 2657-2664
Olsson, Karin; Hörnsten, Åsa; Hellström Ängerud, Karin
International Journal of Integrated Care, Ubiquity Press 2021, Vol. 21, (2)
Johansson, Erika; Jonsson, Frida; Rapo, Emil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (24)
Sjöström, Anna E.; Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; et al.
JMIR Nursing, JMIR Publications 2020, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Orre, Carl Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1223-1232
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Åsa; Coe, Anna-Britt; et al.
Sage Open Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 5
Nordlander, Marlene; Isaksson, Ulf; Hörnsten, Åsa
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 593-600
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
JMIR Diabetes, Vol. 4, (3) : 1-10
Schimmer, Robyn; Orre, Carljohan; Öberg, Ulrika; et al.
JMIR Nursing, JMIR Publications 2019, Vol. 2, (1)
Sjöström, Anna E.; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2019, Vol. 6 : 504-513
Öberg, Ulrika; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
JMIR Research Protocols, JMIR Publications 2019, Vol. 8, (4)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
Nursing Open, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 5, (2) : 149-157
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
JMIR Diabetes, JMIR Publications 2018, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (2) : 961-970
Öberg, Ulrika; Orre, Carl-Johan; Isaksson, Ulf; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 73, (3) : 643-652
Andertun, Sara; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada
Nursing Open, John Wiley & Sons 2017, Vol. 4, (3) : 134-142
Oftedal, Bjorg; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Zoffmann, Vibeke; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 16, (3) : 213-221
Olsson, Karin; Nilsson, Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
JMIR Public Health and Surveillance, JMIR Publications 2017, Vol. 3, (4)
Wennberg, Anna-Lena; Jonsson, Sanna; Zadik Janke, Josefine; et al.
Patient Education and Counseling, Vol. 99, (11) : 1821-1829
Jutterström, Lena; Hörnsten, Åsa; Sandström, Herbert; et al.
Journal of Cardiovascular Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2016, Vol. 31, (6) : 523-528
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 31, (3) : 255-261
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
Patient Education and Counseling, Elsevier 2016, Vol. 99, (3) : 400-407
Zoffmann, Vibeke; Hörnsten, Åsa; Storbaekken, Solveig; et al.
Journal of Cardiovascular Nursing, Wolters Kluwer 2015, Vol. 30, (5) : E1-E8
Hellström Ängerud, Karin; Brulin, Christine; Eliasson, Mats; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (3) : 521-527
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Abramsson, MaiGreth; et al.
International Emergency Nursing, Vol. 23, (2) : 100-104
Jacobsson, Ann; Backteman-Erlanson, Susann; Brulin, Christine; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2015, Vol. 15, (1)
Wennberg, Anna-Lena; Hörnsten, Åsa; Hamberg, Katarina
Patient Education and Counseling, Elsevier 2014, Vol. 94, (2) : 187-192
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Bent; et al.
Patient Education and Counseling, Elsevier 2014, Vol. 94, (2) : 187-192
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 28, (4) : 675-682
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Dermatology Research and Practice, Hindawi Publishing Corporation 2014 : 294287-
Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; Sundbom, Elisabet; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Vol. 18, (4) : 355-361
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit; Hörnsten, Asa
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 235-244
Hörnsten, Åsa; Lindahl, Karin; Persson, Kristina; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 405-412
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Jutterström, Lena; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 5, (3) : 107-112
Wennberg, Anna Lena; Hamberg, Katarina; Hörnsten, Åsa
Primary care diabetes, Elsevier 2013, Vol. 7, (3) : 207-212
Boström, Eva; Hörnsten, Asa; Lundman, Berit; et al.
Diabetic Medicine, Vol. 30, (6) : 717-723
Garmo, A.; Hörnsten, Åsa; Leksell, J.

Jag har utvecklat och leder tillsammans med Senada Hajdarevic en fördjupande forskningsutbildningskurs i ämnet omvårdnad med målet att integrera teori, forskning och praxis. Kursen är obligatorisk för forskarstuderande vid institutionen och har givits sedan 2019. Jag undervisar i övrigt främst på avancerad nivå, inom ramen för distriktssköterskeprogrammet och i kurser kring omvårdnad vid diabetes. Min undervisning har främst varit fokuserad på egenvård och egenvårdsstöd vid kronisk livsstilsrelaterad sjukdom. Målet för min verksamhet är att öka kunskaper och möjligheter för distriktssköterskor och diabetessköterskor i primärvården att underlätta för personer med diabetes och andra kroniska sjukdomar att hantera sjukdomens krav. En förutsättning för detta är att  i vården arbeta personcentrerat och öka kontaktytorna mellan vårdpersonal och patienter samt närstående. Digitalisering och ökat inslag av AI som hjälp för egenvårdsstöd kan vara en underlättande faktor, men måste introduceras på ett sätt så att såväl patienter och vårdare upplever det som ett stöd, inte en börda, vilket är ett viktigt budskap att förmedla och något att försöka överbrygga.

Forskning på ett ögonblick

Hör Åsa presentera sin forskning