"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Camilla Hakelind

Forskare och lärare i psykologi, legitimerad psykolog, socionomexamen. Utnämnd till excellent lärare. Forskar om stress, sömn och psykisk ohälsa, samt om undervisning och lärande i psykologiämnet.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, A-116 Umeå universitet, 901 87 Umeå

 

 

Stress and Health, John Wiley & Sons 2023, Vol. 39, (4) : 798-812
Höglund, Per; Hakelind, Camilla; Nordin, Maria; et al.
Journal of Mental Health Training, Education and Practice, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 18, (2) : 97-110
Sundström, Anna E.; Hakelind, Camilla
Psychology Learning & Teaching, Sage Publications 2022, Vol. 2, (1) : 57-72
Hakelind, Camilla; Steinvall, Anders; Deutschmann, Mats
Psychology Learning and Teaching, Sage Publications 2022, Vol. 21, (3) : 278-295
Hakelind, Camilla; Sundström, Anna
Psychology Learning and Teaching, Sage Publications 2022, Vol. 21, (3) : 190-192
Kubik, Veit; Harris, Richard; Hakelind, Camilla
Social behavior and personality, Scientific Journal Publishers 2021, Vol. 49, (6)
Vishwanatha, Kalyani; Hakelind, Camilla; Steinvall, Anders; et al.
BMC Psychiatry, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Höglund, Per; Hakelind, Camilla; Nordin, Steven
Social behavior and personality, Scientific Journal Publishers 2019, Vol. 47, (8)
Dennhag, Inga; Steinvall, Anders; Hakelind, Camilla; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 10-10
Hakelind, Camilla; Nilsson, Jenny
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 29-32
Hakelind, Camilla; Dennhag, Inga; Deutschmann, Mats; et al.
Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, Vitória, ES: International Center for Interpersonal Relationship Research 2007, Vol. 1, (2) : 99-116
Armelius, Kerstin; Hakelind, Camilla
Hakelind, Camilla; Armelius, Kerstin; Henningsson, Mikael
Hakelind, Camilla; Henningsson, Mikael; Armelius, Kerstin
Hakelind, Camilla; Henningsson, Mikael; Armelius, Kerstin
Höglund, Per; Hakelind, Camilla; Nordin, Steven; et al.
Publicerad: 23 mar, 2022