Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Eva Wikström

Eva Wikström

Min forskning och undervisning rör flyktingmigration och integration i arbete och bostad för olika migrantgrupper. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom med en kortare bakgrund inom socialtjänst och skola. Jag disputerade 2008 med en avhandling om flyktingmottagande. Huvudinriktningen på min forskning är frågor som rör migration och integration relaterat till hur mottagande och integration organiseras i olika tidsperioder och för olika migrantgrupper, med särskilt fokus på arbete och bostad. Annan forskning rör arbetsmarknadsvillkor för migrantarbetare med inriktning på säsongsmigration till skoglig verksamhet som innefattar annat arbete än med timmer, t.ex. bärplockning, sk. non-timber forest products (NTFPs).

Internationalisering och migration löper som en röd tråd genom såväl min forskning som min undervisning. Förutom undervisning på socionomprogrammet om migration och internationalisering har jag också deltagit i forskningsprojekt om migration och etniska relationer socionomprogrammet.

I min forskning ingår tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och samarbeten med forskare vid flertalet andra nationella och internationella lärosäten.

Jag undervisar på alla nivåer på socionomprogrammet men huvudsakligen på avancerad nivå.

2020
Community, Work and Family
Aslan, Pinar; Wikström, Eva; Ahmadi, Nader; et al.
2019
Nordic Journal of Social Research, Vol. 9 : 134-160
Aslan, Pinar; Ahmadi, Nader; Sjöberg, Stefan; et al.
2019
Nordic Social Work Research
Aslan, Pinar; Sjöberg, Stefan; Wikström, Eva; et al.
2019
Inequalities and migration: challenges for the Swedish welfare state, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 53-69
Righard, Erica; Wikström, Eva
2019
Transfer - European Review of Labour and Research, Sage Publications 2019, Vol. 25, (1) : 63-80
Wikström, Eva; Sténs, Anna
2018
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 8, (S4) : 47-65
Wikström, Eva; Ahnlund, Petra
2018
Manifest för ett socialt arbete i tiden, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 251-266
Wikström, Eva; Mešić, Nedžad
2017
EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future
Wikström, Eva
2017
The National Conference on Social Work Research Umeå University June 12-13, 2017
Wikström, Eva; Ahnlund, Petra
2016
Unga nyanländas etablering: verksamhetsexempel och ungas röster, Stockholm: MUCF 2016 : 73-89
Wikström, Eva
2016
6th European Conference for Social Work Research Lisbon
Wikström, Eva; Righard, Erica
2015
Book of Abstracts FALF 2015 Conference, 10-12 June 2015
Ahnlund, Petra; Wikström, Eva
2015
Socialt arbete och migration, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015 : 87-106
Wikström, Eva
2015
Arbeit, Migration und Soziale Arbeit, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 : 395-413
Wikström, Eva
2013
TSG-Trabajo Social Global_Global Social Work-GSW, Vol. 3, (5) : 76-91
Wikström, Eva; Montesino, Norma; Righard, Erica
2012
International Conference 'Migration and Democracy', Dudelange, Luxemburg 14-17 June, 2012
Wikström, Eva
2011
Socialt arbejde gennem 40 år 1970-2010: Rundt om Therese Halskov, Köpenhamn: Socialpolitisk Forlag 2011 : 95-104
Nygren, Lennart; Wikström, Eva
2010
Resettled and included: The employment integration of resettled refugees in Sweden, Malmö: Malmö institute for studies of migration, diversity and welfare. Malmö university 2010 : 191-227
Wikström, Eva
2010
European Journal of Social Work, Brighton: Routledge 2010, Vol. 13, (2) : 245-259
Wikström, Eva; Ghazinour, Mehdi
2009
Att forska i socialt arbete: utman ingar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur 2009 : 197-227
Wikström, Eva
2008
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 58
Wikström, Eva
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur 2007 : 125-147
Wikström, Eva
2006
UCER - Arbetsrapport
Hanberger, Anders; Wikström, Eva; Ghazinour, Mehdi
2003
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Tapir Academic publicering 2003, Vol. 4, (2) : 99-113
Wikström, Eva; Nygren, Lennart