"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Wikström

Min forskning och undervisning rör flyktingmigration och integration i arbete och bostad för olika migrantgrupper. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom med en kortare bakgrund inom socialtjänst och skola. Jag disputerade 2008 med en avhandling om flyktingmottagande. Huvudinriktningen på min forskning är frågor som rör migration och integration relaterat till hur mottagande och integration organiseras i olika tidsperioder och för olika migrantgrupper, med särskilt fokus på arbete och bostad. Annan forskning rör arbetsmarknadsvillkor för migrantarbetare med inriktning på säsongsmigration till skoglig verksamhet som innefattar annat arbete än med timmer, t.ex. bärplockning, sk. non-timber forest products (NTFPs).

Internationalisering och migration löper som en röd tråd genom såväl min forskning som min undervisning. Förutom undervisning på socionomprogrammet om migration och internationalisering har jag också deltagit i forskningsprojekt om migration och etniska relationer socionomprogrammet.

I min forskning ingår tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och samarbeten med forskare vid flertalet andra nationella och internationella lärosäten.

Jag undervisar på alla nivåer på socionomprogrammet men huvudsakligen på avancerad nivå.

Tidsskrift for boligforskning, Universitetsforlaget 2023, Vol. 6, (2) : 106-121
Wikström, Eva; Eriksson, Madeleine
Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 215-231
Wikström, Eva; Eriksson, Madeleine; Lundgren, Minna
Nationellt FORSA Symposium 2022: Abstracts
Eriksson, Madeleine; Wikström, Eva
19th IMISCOE conference; Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance. Hybrid via Oslo, Norway, June 29 - July 1, 2022
Wikström, Eva
Nordic Social Work Research, Routledge 2021, Vol. 11, (3) : 199-212
Aslan, Pinar; Sjöberg, Stefan; Wikström, Eva; et al.
Community, Work and Family, Routledge 2021, Vol. 24, (5) : 586-602
Aslan, Pinar; Wikström, Eva; Ahmadi, Nader; et al.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2021, Vol. 88 : 518-526
Mešić, Nedžad; Wikström, Eva
Att forska i socialt arbete: Utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 111-134
Wikström, Eva
Nordic Journal of Working Life Studies, Roskilde University 2020, Vol. 10, (3) : 43-62
Aslan, Pinar; Ahmadi, Nader; Wikström, Eva; et al.
Nordic Journal of Social Research, Vol. 9 : 134-160
Aslan, Pinar; Ahmadi, Nader; Sjöberg, Stefan; et al.
Inequalities and migration: challenges for the Swedish welfare state, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 53-69
Righard, Erica; Wikström, Eva
Transfer - European Review of Labour and Research, Sage Publications 2019, Vol. 25, (1) : 63-80
Wikström, Eva; Sténs, Anna
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 8, (S4) : 47-65
Wikström, Eva; Ahnlund, Petra
Manifest för ett socialt arbete i tiden, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 251-266
Wikström, Eva; Mešić, Nedžad
Social work education in Europe: Challenging boundaries, promoting a sustainable future: Book of Abstracts : 69-
Wikström, Eva
The National Conference on Social Work Research, Umeå University, Sweden, June 12-13, 2017
Wikström, Eva; Ahnlund, Petra
Unga nyanländas etablering: verksamhetsexempel och ungas röster, Stockholm: MUCF 2016 : 73-89
Wikström, Eva
6th European Conference for Social Work Research : Reflective social work practices in contemporary societies: dialogues and new pathways between praxis and research: Book of Abstracts & Programme Book : 538-539
Wikström, Eva; Righard, Erica
FALF 2015 Conference: Book of Abstracts
Ahnlund, Petra; Wikström, Eva
Socialt arbete och migration, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015 : 87-106
Wikström, Eva
Arbeit, Migration und Soziale Arbeit, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 : 395-413
Wikström, Eva
TSG-Trabajo Social Global_Global Social Work-GSW, Vol. 3, (5) : 76-91
Wikström, Eva; Montesino, Norma; Righard, Erica
International Conference 'Migration and Democracy', Dudelange, Luxemburg 14-17 June, 2012
Wikström, Eva
Socialt arbejde gennem 40 år 1970-2010: Rundt om Therese Halskov, Köpenhamn: Socialpolitisk Forlag 2011 : 95-104
Nygren, Lennart; Wikström, Eva
Resettled and included: The employment integration of resettled refugees in Sweden, Malmö: Malmö institute for studies of migration, diversity and welfare. Malmö university 2010 : 191-227
Wikström, Eva
European Journal of Social Work, Brighton: Routledge 2010, Vol. 13, (2) : 245-259
Wikström, Eva; Ghazinour, Mehdi
Att forska i socialt arbete: utman ingar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur 2009 : 197-227
Wikström, Eva
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 58
Wikström, Eva
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur 2007 : 125-147
Wikström, Eva
UCER - Arbetsrapport
Hanberger, Anders; Wikström, Eva; Ghazinour, Mehdi
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, Tapir Academic publicering 2003, Vol. 4, (2) : 99-113
Wikström, Eva; Nygren, Lennart