"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredrik Snellman

Universitetslektor med inriktning mot ålderism och vardaglig åldersdiskriminering. Leder institutionens samarbete i det tvärvetenskapliga samverkans- och forskningsprojektet GERDA.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Befattning
Universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot ålderism och vardaglig åldersdiskriminering. Leder institutionens samarbete i det tvärvetenskapliga samverkans- och forskningsprojektet GERDA (Gerontologisk Regional Databas).

Arbetsuppgifter
Bedriver forskning med bas i flera olika nätverk, speciellt inom forskningsprofilen "Ageing and Social Welfare". Samarbetar med flera internationella forskare i Sverige, Finland och Storbritannien. Undervisar både på Campus- och Internetbaserade socionomprogrammen i Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Luleå. Strävar mot att ständigt finna nya samverkanskanaler med det omgivande samhället.

Forskning
Min forskning är främst inriktad mot fenomenet ålderism och vardaglig åldersdiskriminering bland individer 65 år och äldre. Leder ett flertal artikelprojekt tillsammans med forskare nationellt och i andra länder. Använder livsberättelser, enkätstudier och vinjettinriktade fokusgruppintervjuer för att belysa fenomenet från olika perspektiv.

Länkar till forskningsplattformar:
Ageing & Social Welfare
Gerontologisk Regional Databas 2005-2008
Gerontologisk Regional Databas 2009-2012

Det dagliga forskningsarbetet innefattar i huvudsak skrivande av vetenskapliga artiklar och forskningsansökningar, deltagande i högre granskningsseminarier och presentationer på internationella konferenser.

Deltar inom ramen för projektet Nordicore, ett sammanhang med fokus på disputerade individers karriärvägar inom och utanför universiteten.

Undervisning
Bedriver undervisning på socionomprogrammen bl.a. med inriktning mot vetenskapsteori, forskningsprocess och etik. Handleder socionomstudenter med akademiska slutarbeten.

Samverkan:
Massmedial samverkan i Sverige och Finland (radiointervjuer, tidningsartiklar).

Föredrag av populärvetenskaplig karaktär i olika sammanhang (t.ex. inom pensionärsorganisationer).

Olika regionala och europeiska samverkansaktiviteter för att underlätta framtida forskningsfinansiering.

En av representanterna i Europeiska COST forskarnätverk, ett forskarnätverk med fokus på ålderism och åldersdiskriminering. Arbetet i nätverket har bland annat besått av att skriva en gemensam antologi och att ansvara för delar av den så kallade training school som anordnades i Norrköping.

International Journal of Social Welfare, Blackwell Publishing 2022, Vol. 31, (1) : 8-21
Nyqvist, Fredrica; Nygård, Mikael; Snellman, Fredrik
Journal of addiction medicine, Wolters Kluwer 2020, Vol. 14, (4) : e89-e99
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; Snellman, Fredrik; et al.
Journal of Interpersonal Violence, Thousand Oaks: Sage Publications 2020, Vol. 35, (5-6) : 1539-1561
Ahnlund, Petra; Andersson, Tommy; Snellman, Fredrik; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jemberie, Wossenseged Birhane; Stewart Williams, Jennifer; Eriksson, Malin; et al.
Research on Finnish Society, Turku: Society of Social and Economic Research in the Universities of Turku 2019, Vol. 12 : 55-66
Nyqvist, Fredrica; Nygård, Mikael; Snellman, Fredrik