Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Frida Jonsson

Frida Jonsson

Jag forskar om vård- och omsorgssystem i glesbygd och har ett särskilt intresse för social ojämlikheter i och determinanter för hälsa och sjukvård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor (tjänstledig) vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag har en folkhälsovetenskaplig bakgrund vilken spänner över en rad mer specifika områden så som hälsorelaterad projektledning och utvärdering (BSc), epidemiologi och global hälsa (MSc) och socialepidemiologi (PhD). För tillfället har jag en tjänst som postdoktor inom två projekt vilka på olika sätt berör tillgången till hälso- och sjukvård för befolkningen i norra Sverige. Det första fokuserar på glesbygdsungdomars hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och det andra på hur e-hälsoinnovationer kan stärka samhällsbaserade hälsosystem och förbättra tillgången till personcentrerad vård i glesbygd.

Min forskning berör i stor utsträckning olika former av sociala ojämlikheter i och determinanter för hälsa och vård. Detta bygger på en önskan om att förstå och förklara hur olika livsomständigheter och levnadsförhållanden påverkar hälsan och hälso- och sjukvården för olika populationer. Jag är också väldigt fascinerad av komplexiteten i folkhälsovetenskapliga interventioner och hoppas få möjlighet att arbeta mer med dessa frågor i framtiden.

Metodologiskt är jag intresserad av och använder både kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag undervisar en del i kurser på masterprogrammet i epidemiologi och global hälsa, främst inom ämnen som rör sociala teorier inom folkhälsoområdet. Jag handleder också studenter både på master- och läkarprogrammet.

2019
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2019, Vol. 18
Degerlund Maldi, Kinza; San Sebastian, Miguel; Gustafsson, Per E; et al.
2019
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2019, Vol. 78
Jonsson, Frida; Goicolea, Isabel; San Sebastian, Miguel
2017
International Journal for Equity in Health, Vol. 16
Jonsson, Frida; Sebastian, Miguel San; Hammarström, Anne; et al.
2014
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 581-588
Jonsson, Frida; Hammarström, Anne; Gustafsson, Per E.