"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gudrun Norstedt

Jag är skogshistoriker och forskar om samisk användning av mark och resurser i äldre tid.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag intresserar mig för hur samerna använde naturens resurser och fördelade dem mellan sig innan den första rennäringslagen kom 1886. Särskilt studerar jag 1600- och 1700-talen, då samerna fortfarande var den dominerande gruppen inom merparten av lappmarkerna och även utgjorde majoriteten av nämndemännen i häradsrätterna. En viktig del av min forskning baseras på K.B. Wiklunds avskriftssamling som innehåller mer än 2500 avskrifter av tingsprotokoll som rör markanvändningen i lappmarkerna under perioden 1645–1845. Jag har digitaliserat denna samling och vill på sikt bygga upp en geografisk databas med uppgifter om alla personer och platser som nämns i protokollen. Parallellt med detta genomför jag mer begränsade studier av specifika frågor, exempelvis skogssamiskt fiske.

Skrifter från Centrum för samisk forskning, 31
Niia, Lars Petter; Norstedt, Gudrun
Samer i söder, Uppsala: Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala 2022 : 151-172
Norstedt, Gudrun
Namn och bygd, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2022, (110) : 131-153
Norstedt, Gudrun
Vardagsliv i kåta och stuga: bidrag från Vilhelminabiennalen 23-24 september 2019, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2021 : 79-106
Norstedt, Gudrun
Seasonal settlement in the medieval and early modern countryside, Leiden: Sidestone Press 2021 : 309-320
Norstedt, Gudrun
Rural Landscapes: Society, Environment, History, Stockholm University Press 2021, Vol. 8, (1) : 1-15
Norstedt, Gudrun; Hasselquist, Eliza Maher; Laudon, Hjalmar
Forest Ecology and Management, Elsevier 2021, Vol. 502
Östlund, Lars; Norstedt, Gudrun
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo – Centrum för samisk forskning 2020 : 275-313
Norstedt, Gudrun
Journal of field archaeology, Routledge 2020, Vol. 45, (1) : 16-28
Norstedt, Gudrun; Axelsson, Anna-Lena; Laudon, Hjalmar; et al.
Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet 2019
Norstedt, Gudrun; Laudon, Hjalmar
Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 2018:30
Norstedt, Gudrun
Rangifer, Septentrio Academic Publishing 2017, Vol. 37, (1) : 69-92
Norstedt, Gudrun; Rautio, Anna-Maria; Östlund, Lars
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, Skellefteå: Artos 2016 : 823-854
Norstedt, Gudrun
Arctic Anthropology, University of Wisconsin 2016, Vol. 53, (1) : 22-36
Norstedt, Gudrun; Östlund, Lars
Svenska Dagbladet
Norstedt, Gudrun
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 32-51
Norstedt, Gudrun
Arctic, Arctic Institute of Northern America 2014, Vol. 67, (2) : 223-237
Norstedt, Gudrun; Axelsson, Anna-Lena; Östlund, Lars
Economic Botany, Springer 2013, Vol. 67, (4) : 363-377
Rautio, Anna-Maria; Norstedt, Gudrun; Östlund, Lars

Jag undervisar om samiskt historiskt markutnyttjande på kursen i skogshistoria vid SLU. Jag föreläser också om hur historiska kartor och data från flygburen laserskanning (ALS, Lidar) kan användas för att hitta kulturlämningar i fält och analysera det historiska resursutnyttjandet.