Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon
Personalbild Gudrun Norstedt

Gudrun Norstedt

Jag är skogshistoriker och forskar om samisk användning av mark och resurser i äldre tid.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt nuvarande forskningsprojekt har titeln: "Mitt land, ditt land. Autonomi och sambruk på samiska land före 1886". Jag intresserar mig för hur samerna använde naturens resurser och fördelade dem mellan sig innan den första rennäringslagen kom till 1886. Särskilt studerar jag 1600- och 1700-talen, då samerna fortfarande var den dominerande gruppen inom merparten av lappmarkerna och även utgjorde majoriteten av nämndemännen i häradsrätterna. En viktig del av min forskning baseras på K.B. Wiklunds avskriftssamling som innehåller mer än 2500 avskrifter av tingsprotokoll som rör lappskatteland från perioden 1645–1845. Jag håller på att digitalisera denna samling med målet att bygga upp en forskningsdatabas där protokollen ska vara sökbara och där både personer och platser som nämns ska vara identifierade. Parallellt med detta genomför jag mer begränsade studier av specifika frågor, exempelvis skogssamiskt fiske.

Rural Landscapes: Society, Environment, History, Stockholm University Press 2021, Vol. 8, (1) : 1-15
Norstedt, Gudrun; Hasselquist, Eliza Maher; Laudon, Hjalmar
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo – Centrum för samisk forskning 2020 : 275-313
Norstedt, Gudrun
Journal of field archaeology, Routledge 2020, Vol. 45, (1) : 16-28
Norstedt, Gudrun; Axelsson, Anna-Lena; Laudon, Hjalmar; et al.
Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet 2019
Norstedt, Gudrun; Laudon, Hjalmar
Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 2018:30
Norstedt, Gudrun
Rangifer, Septentrio Academic Publishing 2017, Vol. 37, (1) : 69-92
Norstedt, Gudrun; Rautio, Anna-Maria; Östlund, Lars
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, Skellefteå: Artos 2016 : 823-854
Norstedt, Gudrun
Arctic Anthropology, University of Wisconsin 2016, Vol. 53, (1) : 22-36
Norstedt, Gudrun; Östlund, Lars
Svenska Dagbladet
Norstedt, Gudrun
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 32-51
Norstedt, Gudrun
Arctic, Arctic Institute of Northern America 2014, Vol. 67, (2) : 223-237
Norstedt, Gudrun; Axelsson, Anna-Lena; Östlund, Lars
Economic Botany, Springer 2013, Vol. 67, (4) : 363-377
Rautio, Anna-Maria; Norstedt, Gudrun; Östlund, Lars

Jag undervisar om samiskt historiskt markutnyttjande på kursen i skogshistoria vid SLU. Jag föreläser också om hur historiska kartor och data från flygburen laserskanning (ALS, Lidar) kan användas för att hitta kulturlämningar i fält och analysera det historiska resursutnyttjandet.