Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Gudrun Norstedt

Gudrun Norstedt

Jag är skogshistoriker och forskar om samisk användning av mark och resurser i äldre tid.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Várdduo-Centrum för samisk forskning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag intresserar mig för hur samerna använde naturens resurser och fördelade dem mellan sig innan den första rennäringslagen kom 1886. Särskilt studerar jag 1600- och 1700-talen, då samerna fortfarande var den dominerande gruppen inom merparten av lappmarkerna och även utgjorde majoriteten av nämndemännen i häradsrätterna. En viktig del av min forskning baseras på K.B. Wiklunds avskriftssamling som innehåller mer än 2500 avskrifter av tingsprotokoll som rör markanvändningen i lappmarkerna under perioden 1645–1845. Jag har digitaliserat denna samling och vill på sikt bygga upp en geografisk databas med uppgifter om alla personer och platser som nämns i protokollen. Parallellt med detta genomför jag mer begränsade studier av specifika frågor, exempelvis skogssamiskt fiske.

Vardagsliv i kåta och stuga: bidrag från Vilhelminabiennalen 23-24 september 2019, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2021 : 79-106
Norstedt, Gudrun
Rural Landscapes: Society, Environment, History, Stockholm University Press 2021, Vol. 8, (1) : 1-15
Norstedt, Gudrun; Hasselquist, Eliza Maher; Laudon, Hjalmar
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo – Centrum för samisk forskning 2020 : 275-313
Norstedt, Gudrun
Journal of field archaeology, Routledge 2020, Vol. 45, (1) : 16-28
Norstedt, Gudrun; Axelsson, Anna-Lena; Laudon, Hjalmar; et al.
Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet 2019
Norstedt, Gudrun; Laudon, Hjalmar
Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 2018:30
Norstedt, Gudrun
Rangifer, Septentrio Academic Publishing 2017, Vol. 37, (1) : 69-92
Norstedt, Gudrun; Rautio, Anna-Maria; Östlund, Lars
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, Skellefteå: Artos 2016 : 823-854
Norstedt, Gudrun
Arctic Anthropology, University of Wisconsin 2016, Vol. 53, (1) : 22-36
Norstedt, Gudrun; Östlund, Lars
Svenska Dagbladet
Norstedt, Gudrun
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 32-51
Norstedt, Gudrun
Arctic, Arctic Institute of Northern America 2014, Vol. 67, (2) : 223-237
Norstedt, Gudrun; Axelsson, Anna-Lena; Östlund, Lars
Economic Botany, Springer 2013, Vol. 67, (4) : 363-377
Rautio, Anna-Maria; Norstedt, Gudrun; Östlund, Lars

Jag undervisar om samiskt historiskt markutnyttjande på kursen i skogshistoria vid SLU. Jag föreläser också om hur historiska kartor och data från flygburen laserskanning (ALS, Lidar) kan användas för att hitta kulturlämningar i fält och analysera det historiska resursutnyttjandet.