Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Anknytning

Doktorand (tjänstledig) vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

E-post

hanna.backstrom@umu.se

Telefon

090-786 67 13

Plats

Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier och forskar om feministisk etik och frivilligt socialt engagemang.

 • Presentation

  Jag är anställd som doktorand på UCGS sedan september 2014, med huvudämne genusvetenskap. Jag har en masterexamen i genusvetenskap från Lunds universitet, och en utbildningsbakgrund inom religionsvetenskap och konstvetenskap. Min avhandling handlar om frivilligt socialt engagemang och de konflikter som är förenade med viljan att hjälpa andra. Hur kan man förstå den nära kopplingen mellan omsorg och maktutövning, medkänsla och paternalism? Är den altruistiska gåvan omöjlig? Jag är särskilt intresserad av den goda viljans spänningsfält som en fråga för feministisk etik, men också av det politiska konfliktfält som gränslandet mellan välgörenhet och solidaritet utgör, och de pågående omförhandlingarna av den svenska välfärdsregimen. Studien utgår därför från ett specifikt exempel på engagemang - nämligen det mångfacetterade frivilliga arbetet för och med utsatta EU-medborgare som idag utförs i många svenska kommuner. Jag har genomfört intervjuer med personer som är engagerade i såväl väletablerade frivilligorganisationer som nybildade nätverk och autonoma politiska grupper på vänsterkanten, med fokus på de engagerades upplevda dilemman och strategier för att hantera och undvika det ojämlika maktförhållandet mellan de själva och mottagarna.


  Jag undervisar på kurserna "Genusvetenskap: Makt och kön A", "Genusvetenskap: Makt och kön B", "Genusvetenskap: Makt och kön C", samt på avancerad nivå kurserna "Etik, kön och kunskap" och "Feministisk teori och intersektionell analys".

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2018
  Cultural Studies, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 33, (5) : 866-887
  Lauri, Johanna; Bäckström, Hanna
  2015
  Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2015, (52-53) : 240-252
  Örestig, Johan; Bäckström, Hanna; Persson, Erik
 • Forskningsprojekt