Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier och forskar om feministisk etik och frivilligt socialt engagemang.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är anställd som doktorand på UCGS sedan september 2014, med huvudämne genusvetenskap. Jag har en masterexamen i genusvetenskap från Lunds universitet, och en utbildningsbakgrund inom religionsvetenskap och konstvetenskap. Min avhandling handlar om frivilligt socialt engagemang och de konflikter som är förenade med viljan att hjälpa andra. Hur kan man förstå den nära kopplingen mellan omsorg och maktutövning, medkänsla och paternalism? Är den altruistiska gåvan omöjlig? Jag är särskilt intresserad av den goda viljans spänningsfält som en fråga för feministisk etik, men också av det politiska konfliktfält som gränslandet mellan välgörenhet och solidaritet utgör, och de pågående omförhandlingarna av den svenska välfärdsregimen. Studien utgår därför från ett specifikt exempel på engagemang - nämligen det mångfacetterade frivilliga arbetet för och med utsatta EU-medborgare som idag utförs i många svenska kommuner. Jag har genomfört intervjuer med personer som är engagerade i såväl väletablerade frivilligorganisationer som nybildade nätverk och autonoma politiska grupper på vänsterkanten, med fokus på de engagerades upplevda dilemman och strategier för att hantera och undvika det ojämlika maktförhållandet mellan de själva och mottagarna.


Jag undervisar på kurserna "Genusvetenskap: Makt och kön A", "Genusvetenskap: Makt och kön B", "Genusvetenskap: Makt och kön C", samt på avancerad nivå kurserna "Etik, kön och kunskap" och "Feministisk teori och intersektionell analys".

2020
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020
Bäckström, Hanna
2019
Cultural Studies, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 33, (5) : 866-887
Lauri, Johanna; Bäckström, Hanna
2016
Feminist Philosophy: Time and History, Umeå universitet, 17 mars, 2016
Bäckström, Hanna
2015
Feministiskt Perspektiv
Bäckström, Hanna
2015
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2015, (52-53) : 240-252
Örestig, Johan; Bäckström, Hanna; Persson, Erik
Publicerad: 18 maj, 2020