"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Madeleine Ramstedt

Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg

Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Detta fyraåriga projekt syftar till att öka vår grundläggande förståelse för hur kemisk sammansättning av bakteriella vesiklar påverkas av miljömässiga såväl som bakteriespecifika triggers.

Projektansvarig

Madeleine Ramstedt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi, Materialvetenskap, Molekylärbiologi och genetik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Bakterieceller frigör membranvesiklar från sitt cellhölje. Dessa vesiklar har en rad egenskaper som gör dem önskvärda för tillämpningar inom biomedicinsk ingenjörskonst, till exempel som bärare för läkemedel eller vacciner.

Utvecklingen hämmas dock av bristen på kunskap om vesikelbildning, deras kemiska sammansättning, fysikalisk-kemiska egenskaper och hur alla dessa faktorer i sin tur påverkar biologisk funktion. I detta projekt syftar vi till att bygga ny kunskap inom detta område.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-01-25