Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Jenny Molin

Jenny Molin

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar 50% som vikarierande lektor vid institutionen och 50% vid Psykiatricentrum, NUS.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Jenny Molin och arbetar som vikarierande lektor vid institutionen. I juni 2018 disputerade jag med avhandlingen Time Together, a nursing intervention in psychiatric inpatient care, patient and staff perspectives.


Jag undervisar främst i psykiatrisk omvårdnad, både på grund- och avancerad nivå. I dagsläget är jag också involverad i tre forskningsprojekt. Det ena projektet berör återhämtningsinriktad reflekterande praktik där fokus är bemötande av personer med psykisk ohälsa inom akutsjukvården. De två andra projekten berör psykiatrisk omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård med fokus på miljö och interaktioner.


Jag arbetar även vid Psykiatricentrum, NUS. Där ägnar jag min tid åt professionsfrågor samt åt den psykiatriska omvårdnadens innehåll och kvalitet inom heldygnsvården.


Jag är ledamot i Psykiatrisk riksföreningen för sjuksköterskor (PRF).

2020
International Journal of Mental Health Nursing
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
2019
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (1) : 7-21
Lindgren, Britt-Marie; Ringnér, Anders; Molin, Jenny; et al.
2019
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2019, Vol. 28, (2) : 551-559
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
2018
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2018, Vol. 27, (6) : 1698-1708
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Graneheim, Ulla Hällgren; et al.
2017
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (8)
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
2016
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (1)
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Lindgren, Britt-Marie
2016
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 23, (9-10) : 595-604
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.