"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jenny Molin

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård och arbetar som universitetslektor med förenad anställning och docent vid Institutionen för omvårdnad.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är universitetslektor och docent vid Institutionen för omvårdnad och affilierad till institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri. Jag har en förenad anställning vilket innebär att jag också arbetar som specialistsjuksköterska vid Psykiatriska kliniken, NUS.

Den 8/6 2018 disputerade jag med avhandlingen Time Together, a nursing intervention in psychiatric inpatient care, patient and staff perspectives. I dagsläget är jag engagerad i flera forskningsprojekt. De handlar om återhämtningsinriktad reflekterande praktik inom akutsjukvård, implementering av gemensamma aktiviteter i psykiatrisk heldygnsvård, behandling för tonåringar som lider av depression, arbetsrelaterad psykosocial hälsa bland larmoperatörer samt stödpersonsuppdraget. Jag arbetar även med studier som på olika sätt fokuserar på interaktioner mellan personal och personer som vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård.

Jag är redaktör för boken Omvårdnad vid psykisk ohälsa, engagerar mig i olika frågor som handlar om att synliggöra psykiatrisk omvårdnad och specialistsjuksköterskans roll i den psykiatriska vården. Jag är också kassör i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF).

Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 15
Ekbäck, Erik; Rådmark, Lina; Molin, Jenny; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 32, (6) : 1681-1690
Antonsson, Helena; Dahliavy, Liv; Mouline, Hassan; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 32, (3) : 875-883
Molin, Jenny; Isaksson Jonsson, Lars; Antonsson, Helena
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2022, Vol. 43, (12) : 1145-1154
Derblom, Katharina; Molin, Jenny; Gabrielsson, Sebastian; et al.
Reflective Practice, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 23, (5) : 539-551
Gabrielsson, Sebastian; Engström, Åsa; Lindgren, Britt-Marie; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 43, (2) : 154-163
Lindgren, Britt-Marie; Wikander, Tove; Neyra Marklund, Isabel; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2022, Vol. 43, (11) : 1056-1063
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2021, Vol. 42, (8) : 776-783
Derblom, Katharina; Lindgren, Britt-Marie; Johansson, Anna; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2021, Vol. 30, (6) : 1539-1549
Derblom, Katharina; Molin, Jenny; Gabrielsson, Sebastian; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2021, Vol. 42, (6) : 564-572
Lindgren, Britt-Marie; Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (12) : 1114-1122
Molin, Jenny; Strömbäck, Maria; Lundström, Mats O.; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (6) : 549-554
Molin, Jenny; Vestberg, Maria; Lövgren, Anna; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Molin, Jenny; Öberg-Nordin, Monica; Arvidsson, Barbro; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (6) : 1192-1201
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (1) : 7-21
Lindgren, Britt-Marie; Ringnér, Anders; Molin, Jenny; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2019, Vol. 28, (2) : 551-559
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2018, Vol. 27, (6) : 1698-1708
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Graneheim, Ulla Hällgren; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (8)
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (1)
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Lindgren, Britt-Marie
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 23, (9-10) : 595-604
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.

Jag undervisar huvudsakligen i psykiatrisk omvårdnad på avancerad nivå och kvalitativ forskningsmetod på forskarutbildningsnivå. Jag har ett uppdrag som programsamordnare för specialistutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård och kursansvarig för de kurser som ingår i det specialistprogrammet. Jag handleder §studenter som skriver examensarbete på avancerad nivå samt doktorander.