"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Hansson

Johan Hansson är lektor i pedagogik och doktor i historia med didaktisk inriktning.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag heter Johan Hansson och är lektor i pedagogik och doktor i historia med didaktisk inriktning. År 2010 disputerade jag med en avhandling om elevers och deras lärares uppfattningar om historieämnet. Därefter har jag undervisat i grundskolans högstadium, och vid Umeå universitet samt forskat om samisk utbildningshistoria. I det senaste större forskningsprojektetet undersökte jag undervisningen på Samernas folkhögskola i teori och praktik från 1940-talet fram till 2010-talet.

Till mina aktuella arbetsuppgifter hör idag framför allt undervisnig vid Umeå universitets ämneslärarutbildning samt yrkeslärarutbildning. Jag arbetar också inom universitetets övningsskoleverksamhet.

Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), Piteå: Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun 2024, Vol. 3, (1) : 62-81
Olovsson, Tord Göran; Hansson, Johan; Granberg, Linda; et al.
NERA (Nordic Educational Research Association) Conference 2023 "Digitalization and Technologies: Opportunities and Challenges", Oslo, Norway, March 15-17, 2023
Hansson, Johan; Bergström, Peter
International Society for Histody Didactics (ISHD)
Hansson, Johan
Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects (NOFA), Stockholm, May 13
Hansson, Johan
Educare, Malmö: Faculty of Education and Society, Malmö University 2019, (1)
Hansson, Johan
SO-didaktik, SO didaktik i centrum; Stockholms universitet; Stockholms stad 2018, (5) : 50-55
Hansson, Johan
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 1, Skellefteå: Artos & Norma 2016 : 439-467
Hansson, Johan
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2016, Vol. 3, (1) : 95-119
Hansson, Johan
Creative Education, Vol. 6, (9) : 880-897
Hansson, Johan
Krutkorn, Axvall: Svenska svartkrutsskytte federationen 2013, (4) : 9-11
Hansson, Johan
Education and Power: Historical Perspectives: Abstracts : 84-84
Hansson, Johan
Varia: Svenska vapenhistoriska sällskapets tidskrift, Stockholm: Svenska vapenhistoriska sällskapet 2012, (1) : 35-52
Hansson, Johan
Umeå studies in history and education, 2
Hansson, Johan
Forska rätt: texter om etik och historisk forskning, Umeå: Umeå universitet 2007 : 25-32
Hansson, Johan

Jag är meriterad lärare och undervisar framför allt på olika lärarutbildningskurser. Under 2024 sker merparten av min undervisning på yrkeslärarprogrammets kurser Kunskap, undervisning och lärande II. Inom ämneslärarprogrammet undervisar jag på kurserna Samhällskunskap 2, samt två av programmets VFU-kurser. Inom grundlärarprogrammet undervisar jag i de samhällsorienterande kurserna för blivande F-3 eller 4-6 lärare. Jag är även ansvarig för kursen Lärande och undervisning som läses av alla lärarstudenter som studerar på campus.

Tidigare har min undervisning handlat om ämnesdidaktik (historia och samhällskunskap) i grund- eller ämneslärarutbildningarna eller om allmändidaktik samt läroplansteori i grund-, ämneslärar- eller yrkeslärarprogrammen. Som vikarierande lektor har jag även undervisat i historia, mest modern- och samtidshistoria.