"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lina Spjut

Jag forskar om läromedel och nationella minoriteter, men också om järnbrukens och sågverkens skolor i norra Sverige 1820-1920. Jag undervisar också på kurser kopplade till lärarutbildningen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är legitimerad lärare i alla fyra So-ämnen (historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap), samt i trä- och metallslöjd, och har också examen för förskola och förskoleklass. Har tio års arbetslivserfarenhet som lärare. Jag är även fil. lic i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap och historiedidaktik och är fil.dr i Pedagogik.

 I min avhandling studerade jag svenska och finlandssvenska läroböcker i historia, geografi och samhällskunskap/samhällslära från åren 1866-2016. Studien fokuserade på hur läroböckerna beskrivit den gemensamma och sammankopplade svenska och finländska historien, samt hur de två traditionerna beskrivit svenskt och finskt.

Efter disputation har jag forskat vidare om läromedel och Sveriges fem nationella minoriteter, om läroplaner och dess tolkningsbarhet för läromedelsförfattare och lärare, och även om folkskoleväsendet i norra Sverige 1840-1920.

Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt som undersöker industriella aktörers inblandning i folkskolor i norra Sverige vid tiden för industrialiseringen. Vilka motiv hade järnbruken och sågverken då de engagerade sig i folkskolorna? Hur såg undervisningsinnehållet, skolstrukturen, elevnärvaron och elevunderlaget ut i skolor i de industriella aktörernas, respektive sockenförsamlingarnas skolor? Finns där skillnader och i så fall varför? Den studerade perioden är 1820–1940.

Västerbotten förr & nu
Olsson Spjut, Fredrik; Spjut, Lina
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2023, Vol. 10, (1) : 65-88
Spjut, Lina; Olsson Spjut, Fredrik
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 125-147
Svonni, Charlotta; Spjut, Lina
Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 105-121
Spjut, Lina
Skolhistoriskt Arkiv, Skolhistoriska föreningen i Finland RF, Finland 2021, (38) : 38-53
Spjut, Lina
Educare, Malmö: Malmö University 2021, (3) : 102-129
Spjut, Lina
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Books 2021, Vol. 13, (2) : 1-31
Spjut, Lina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2020, (4) : 60-87
Spjut, Lina
Manus. Medlemsskrift för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Klippan: Ljungbergs tryckeri 2019, (1) : 8-9
Spjut, Lina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstad 2019, (2019:2) : 50-71
Spjut, Lina
Medier i historieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 95-111
Spjut, Lina
Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014 : 41-50
Spjut, Lina

De områden som jag huvudsakligen undervisar inom är allmändidaktik, SO-didaktik och läroplansteori, men jag undervisar även på andra områden kopplade till lärarutbildning inom mina kompetensområden.