"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lina Spjut

Lina Spjut

Jag forskar om läromedel och nationella minoriteter, men också om järnbrukens skolor 1820-1940. Jag undervisar också på kurser kopplade till lärarutbildningen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är legitimerad lärare i alla fyra So-ämnen (historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap), samt i trä- och metallslöjd, och har också examen för förskola och förskoleklass. Har tio års arbetslivserfarenhet som lärare. Jag är även fil. lic i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap och historiedidaktik och är fil.dr i Pedagogik.

 I min avhandling studerade jag svenska och finlandssvenska läroböcker i historia, geografi och samhällskunskap/samhällslära från åren 1866-2016. Studien fokuserade på hur läroböckerna beskrivit den gemensamma och sammankopplade svenska och finländska historien, samt hur de två traditionerna beskrivit svenskt och finskt.

Efter disputation har jag forskat vidare om läromedel och Sveriges fem nationella minoriteter, men också om läroplaner och dess tolkningsbarhet för läromedelsförfattare och lärare.

Jag är nu startgroparna på ett två årigt forskningsprojekt som undersöker bruksskolors övergång till offentliga folkskolor. Flera av Sveriges järnbruk drev skolor för sina arbetares barn redan före folkskolestadgan 1842 och forskningsprojektet fokuserar på hur dessa bruksskolor påverkades av att folkskolestadgan påbjöd folkskolor i alla kommuner 1842. Vad skedde med undervisningsinnehållet, skolstrukturen och elevunderlaget när dessa privata brukskolor succesivt övergick till att bli folkskolor, vilka reglerades statligt och kommunalt, efter 1842. Den studerade perioden är 1820–1940.

Västerbotten förr & nu
Olsson Spjut, Fredrik; Spjut, Lina
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2023, Vol. 10, (1) : 65-88
Spjut, Lina; Olsson Spjut, Fredrik
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 125-147
Svonni, Charlotta; Spjut, Lina
Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 105-121
Spjut, Lina
Skolhistoriskt Arkiv, Skolhistoriska föreningen i Finland RF, Finland 2021, (38) : 38-53
Spjut, Lina
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Books 2021, Vol. 13, (2) : 1-31
Spjut, Lina
Educare, Malmö: Malmö University 2021, (3) : 102-129
Spjut, Lina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2020, (4) : 60-87
Spjut, Lina
Manus. Medlemsskrift för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Klippan: Ljungbergs tryckeri 2019, (1) : 8-9
Spjut, Lina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstad 2019, (2019:2) : 50-71
Spjut, Lina
Medier i historieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 95-111
Spjut, Lina
Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014 : 41-50
Spjut, Lina

Jag är kursansvarig för UVK2-kursen Undervisning och Lärande, inom KPU-Utbildningen (Kompletterande Pedagogisk Utbildning), har också delansvar inom olika SO-kurser vid institutionen.

De områden som jag huvudsakligen undervisar inom är allmändidaktik, SO-didaktik och läroplansteori, men jag undervisar även på andra områden kopplade till lärarutbildning inom mina kompetensområden.