"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Berg

Etnolog och docent i genusvetenskap. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4
Struggles for reproductive justice in the era of anti-genderism and religious fundamentalism, London: Palgrave Macmillan 2023 : 213-240
Alm, Erika; Berg, Linda
Umeå: Umeå University 2023
Berg, Linda
Feminist ethnographies: methodological reflections in gender research, Umeå: Umeå University 2023 : 10-23
Berg, Linda
Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S); Sea, Sky, and Land: Engaging in Solidarity in Endangered Ecologies, Honolulu, USA, November 8-11, 2023
Berg, Linda
Feminism och konvivialitet: samexistens, oenighet, hopp, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 25-35
Berg, Linda; Bäckström, Hanna
Norma, Routledge 2023, Vol. 18, (1) : 5-20
Berg, Linda; Linander, Ida
Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson, Umeå: Insitutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2022 : 65-73
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia
Kvinder, Køn og Forskning, Copenhagen: Københavns Universitet 2022, Vol. 34, (2) : 11-26
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia; Jönsson, Maria
Book of abstracts
Martinsson, Lena; Berg, Linda; Mulinari, Diana
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2021
Alm, Erika; Berg, Linda; Lundahl Hero, Mikela; et al.
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London: Palgrave Macmillan 2021 : 299-306
Alm, Erika; Berg, Linda; Lundahl Hero, Mikela; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Publicera, Kungliga Biblioteket 2021, Vol. 30, (2-3)
Berg, Linda; Erika, Alm
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London: Palgrave Macmillan 2021 : 49-80
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London, New York: Palgrave Macmillan 2020 : 1-18
Alm, Erika; Berg, Linda; Lundahl Hero, Mikela; et al.
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London, New York: Palgrave Macmillan 2020 : 269-297
Berg, Linda; Johansson, Anna; Pia, Laskar; et al.
g19 - Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations. Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019
Berg, Linda
How to study transnationalism and transformative movements, Gothenburg, Sweden, October 17-18, 2018
Berg, Linda
Women's Studies Quarterly, Vol. 46, (3-4) : 120-136
Berg, Linda; Carbin, Maria
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur 2017, Vol. 100, (1) : 38-41
Berg, Linda
Tillämpad kulturteori, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 273-292
Berg, Linda
Du skall inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 59-86
Berg, Linda
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Linköping University Electronic Press 2016, Vol. 8, (3) : 263-283
Berg, Linda; Lundahl, Mikela
Kvinder, Køn og Forskning, (4) : 7-19
Berg, Linda; Lundahl, Mikela; Martinsson, Lena
g16, Swedish gender research conference - Boundaries, Mobility and Mobilization. Linköping, Sweden, November 23-25, 2016
Berg, Linda; Mikela, Lundahl; Martinsson, Lena
9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital, Rovaniemi, Finland, June 3-6, 2015
Berg, Linda
Symposium - Jantelagens Subjekt. Umeå universitet, 23 april, 2015
Berg, Linda
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 113-130
Berg, Linda; Carbin, Maria
9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital, Rovaniemi, Finland, June 3-6, 2015
Berg, Linda; Laskar, Pia
Annals of Sports Medicine and Research, JSciMed Central 2015, Vol. 2, (4)
Ohlsson, Anna; Berg, Linda; Ljungberg, Hanna; et al.
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2013, (4) : 47-51
Berg, Linda; Carbin, Maria
Relational concepts in medicine, Oxford: Inter-Disciplinary Press 2012 : 147-156
Berg, Linda
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2012, (3-4) : 40-47
Berg, Linda; Carbin, Maria
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2011, Vol. 1, (137) : 39-43
Berg, Linda
Att känna sig fram: känslor i humanistisk genusforskning, Umeå: h:ström - Text & Kultur 2011 : 102-121
Berg, Linda
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2010, Vol. 19, (2) : 2-11
Berg, Linda
Dissident Citizenship: Queer Postcolonial Belonging: Programme Information & Abstracts
Berg, Linda
Umeå: Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet 2009
Berg, Linda
Politics conference: Sixth Essex Graduate Conference in Political Theory ‘Difference, borders, others’
Berg, Linda
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13–15 juni, 2005, Norrköping, Sweden
Berg, Linda
Akademisk kultur: Vetenskapliga miljöer i kulturanalytisk belysning, Stockholm: Carlsson 2002 : 75-140
Berg, Linda
Umeå och Stockholm: Umeå universitet och Svensk sjuksköterskeförening 2001
Berg, Linda; Hernborg, Emma