Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Linda Rönnberg

Linda Rönnberg

Professor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik, policy och utvärdering/granskning

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Forskning

Jag arbetar som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot styrning och utvärdering på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Jag är också knuten till Åbo Universitet som forskare på deltid.

Min forskning handlar framför allt om:

Utbildningspolitik och policy med fokus på makt, styrning och kontroll, särskilt utbildningspolitiska intentioners genomförande och resultat
Marknadsutsättning och privatisering
Utvärdering och granskning


Pågående forskningsprojekt

2019-2022: Going Global: Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden (Vetenskapsrådet, projektledare).

2018-2022: Internationalising Higher Education: Challenges and opportunities for Universities and academics in Sweden (Vetenskapsrådet, Projektledare Professor Nafsika Alexiadou).

2017-2021: Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES) (Academy of Finland, Projektledare Prof. Piia Seppänen, Åbo Universitet).

Några tidigare projekt (urval)

2012-2019: Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige (Vetenskapsrådet, Projektledare professor Christina Segerholm).

2008-2015: Den statliga skolinspektionen (Vetenskapsrådet, bidrag för anställning som forskarassistent).

2010-2014: Inspektion som styrning. Skolinspektion och utbildningsstyrning i Sverige, England och Skottland (Vetenskapsrådet, Projektledare professor Christina Segerholm och professor Jenny Ozga, Oxford University).

2011-2014: Att kontrollera skolmarknaden: Policy och praktik (Karriärbidrag, Umeå universitet).

Undervisning

Undervisar exempelvis på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och i lärarutbildningen samt handleder examensarbeten, uppsatser och doktorander.

Övriga uppdrag

Jag är forskarutbildningansvarig för pedagogiskt arbete vid TUV. Jag är också en av två redaktörer för Education Inquiry och Executive Editor för European Educational Research Journal, convenor i nätverket Policy Studies and Politics of Education i European Educational Research Association (EERA) samt suppleant i styrelsen för Nordic Educational Research Association (NERA).

2020
Understanding Educational Leadership: Critical Perspectives and Approaches
Møller, Jorunn; Rönnberg, Linda
2020
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
2020
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
2020
Privatisation and Commercialisation in Public Education: How the Public Nature of Schooling is Changing
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
2020
World Yearbook of Education 2021: Accountability and Datafication in the Governance of Education
Skedsmo, Guri; Rönnberg, Linda; Ydesen, Christian
2019
Challenges for public education: reconceptualising educational leadership, policy and social justice as resources for hope, Abingdon: Routledge 2019 : 116-131
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
2019
Austerity and the remaking of European education, London: Bloomsbury Academic 2019 : 93-116
Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
2019
Comparative Education, Routledge 2019, Vol. 55, (3) : 308-325
Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; et al.
2019
Stockholm: Liber 2019
Jarl, Maria; Rönnberg, Linda
2019
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a case, Dortrecht: Springer 2019 : 83-101
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2019
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 119-138
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
2019
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 157-180
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
2019
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 181-199
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
2019
Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, London: Routledge 2019 : 183-196
Rönnberg, Linda
2019
Nordiske organisasjonsstudier, Bergen: Fagbokforlaget 2019, Vol. 21, (1) : 34-57
Rönnberg, Linda
2019
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a case, Dortrecht: Springer 2019 : 103-118
Rönnberg, Linda
2019
Handbuch Educational Governance Theorien, Wiesbaden: Springer 2019 : 711-727
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth
2019
Evaluating education: normative systems and institutional practices
2019
European Conference for Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
2019
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 1-23
Segerholm, Christina; Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; et al.
2018
Higher Education Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2018, Vol. 31, (1) : 55-73
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2018
NERA 2018 - Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts, University of Oslo 2018 : 210-210
Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim
2018
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Rönnberg, Linda; et al.
2017
School inspectors: policy implementers, policy shapers in national policy contexts, Cham: Springer 2017 : 159-181
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2017
European Educational Research Association 2017
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2017
ECER 2017, European Conference of Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
2017
Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 221-243
Rönnberg, Linda
2017
Journal of education policy, Vol. 32, (2) : 234-249
Rönnberg, Linda
2017
Utvärdering och bedömning i skolan: För vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 49-62
Rönnberg, Linda; Segerholm, Christina
2016
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
2016
Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, Stockholm: Natur och kultur 2016 : 81-101
Rönnberg, Linda
2016
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Rönnberg, Linda
2016
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, August 22-26, 2016
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; et al.
2015
Governing by inspection, London: Routledge 2015 : 159-172
Baxter, Jacqueline; Rönnberg, Linda
2015
Stockholm: Liber 2015
Jarl, Maria; Rönnberg, Linda
2015
ECER 2015, European Conference of Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2015
Utbildning: makt och politik, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 141-163
Lundström, Ulf; Rönnberg, Linda
2015
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2015, Vol. 14, (6) : 479-486
Rasmussen, Palle; Larson, Anne; Rönnberg, Linda; et al.
2015
Pedagogiska Magasinet, Lärarförbundet 2015, (1) : 14-18
Rönnberg, Linda
2015
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2015, Vol. 14, (6) : 549-565
Rönnberg, Linda
2015
ECER 2015, European Conference of Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015
Rönnberg, Linda
2015
The 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA)
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim
2014
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2014, Vol. 23, (1) : 5-20
Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
2014
Conference for Educational Research (ECER), Porto, Portugal, September 2-5, 2014.
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
2014
Revue française de pédagogie, Vol. 186 : 35-45
Rönnberg, Linda
2014
Resultatdialog 2014, Stockholm: Vetenskapsrådet 2014 : 184-192
Rönnberg, Linda
2014
ECER 2014, European Conference of Educational Research, Porto, Portugal, September 2-5, 2014
Rönnberg, Linda
2014
Education, Governance and Inspection within Transnational and Cross-Disciplinary Contexts (EDUGOV), Olso, 4-5 June 2014
Rönnberg, Linda
2014
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 58, (4) : 385-399
Rönnberg, Linda