"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Madeleine Ramstedt

I min forskning studerar jag interaktioner mellan bakterier och material.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Kemiska institutionen Roll: Biträdande prefekt
Plats
KB.C6, Linnaeus väg 10, (rum: B6.27.07) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakteriefilmer på olika ytor kan skapa problem inom ett flertal områden i vårt samhälle, men även vara oss till nytta. I min forskning fokuserar vi på att förstå hur bakterier koloniserar ytor och bildar så kallade biofilmer. Vi försöker därefter använda denna kunskap för att försöka förhindra bakterie-påväxt på olika engångsprodukter inom sjukvården. Vi hoppas på detta sätt kunna bidra till att på sikt minska så kallade främmande-kropps-infektioner. Vi bedriver även forskning där vi undersöker hur naturliga biofilmer påverkar och påverkas av föroreningar såsom läkemedel eller tungmetaller.

Forskningen i min grupp är mycket tvärvetenskaplig och vi samarbetar bland annat med kollegor i England och Brasilien. Mer information om ett av dessa samarbeten finns (på engelska) via denna länk.

Läs mer om forskargruppen och projekt under forskningsfliken.

Journal of Physical Chemistry A, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 127, (39) : 8220-8227
Cant, David J. H.; Pei, Yiwen; Shchukarev, Andrey; et al.
Surface Science Spectra, American Institute of Physics (AIP) 2023, Vol. 30, (1)
Ramstedt, Madeleine; Shchukarev, Andrey
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Yunda, Elena; Gutensohn, Mareike; Ramstedt, Madeleine; et al.
Pharmaceutics, MDPI 2022, Vol. 14, (9)
Dardouri, Maïssa; Bettencourt, Ana; Martin, Victor; et al.
ESPC4 & PERM5 2022 – Book of Abstracts
Elbashir, Sana; Ramstedt, Madeleine; Thyrel, Mikael; et al.
npj Vaccines, Nature Publishing Group 2022, Vol. 7, (1)
Nakao, Ryoma; Kobayashi, Hirotaka; Iwabuchi, Yusuke; et al.
Current Opinion in Biomedical Engineering, Elsevier 2022, Vol. 22
Ramstedt, Madeleine; Burmølle, Mette
Surface Science Spectra, AVS Science and Technology Society 2022, Vol. 29, (1)
Ramstedt, Madeleine; Shchukarev, Andrey
Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier 2021, Vol. 596 : 352-363
Freire, Rafael V.M.; Pillco-Valencia, Yeny; da Hora, Gabriel C.A.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 763
Hagberg, Aleksandra; Gupta, Shashank; Rzhepishevska, Olena I; et al.
Frontiers in Chemistry, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
KjÊrvik, Marit; Ramstedt, Madeleine; Schwibbert, Karin; et al.
Frontiers in Chemistry, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Shchukarev, Andrey; Backman, Emelie; Watts, Samuel; et al.
Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 12, (39) : 9557-9563
Watts, Samuel; Ramstedt, Madeleine; Salentinig, Stefan
Pathogens and Disease, Oxford University Press 2020, Vol. 78, (7)
Cabak, Andrea; Hovold, Gisela; Petersson, Ann-Cathrine; et al.
Algal Research, Elsevier 2020, Vol. 47
Gojkovic, Zivan; Shchukarev, Andrey; Ramstedt, Madeleine; et al.
Surface and Interface Analysis, John Wiley & Sons 2020, Vol. 52 : 792-801
Hagberg, Aleksandra; Rzhepishevska, Olena I; Semenets, Anastasiia; et al.
Applied Surface Science, Elsevier 2020, Vol. 526
Shchukarev, Andrey; Gojkovic, Zivan; Funk, Christiane; et al.
Analytical geomicrobiology: a handbook of instrumental techniques, Cambridge: Cambridges Institutes Press 2019 : 262-287
Ramstedt, Madeleine; Leone, Laura; Shchukarev, Andrey
Macromolecular Bioscience, John Wiley & Sons 2019, Vol. 19, (5)
Ramstedt, Madeleine; Ribeiro, Isabel A. C.; Bujdakova, Helena; et al.
Langmuir, Washington: American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 35, (14) : 5037-5049
Santos, Denys E. S.; Li, Danyang; Ramstedt, Madeleine; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 284, (4) : 332-345
Bjarnsholt, T.; Buhlin, K.; Dufrêne, Y. F.; et al.
Surface and Interface Analysis, John Wiley & Sons 2018, Vol. 50, (11) : 1001-1006
Hakobyan, Shoghik; Rzhepishevska, Olena; Barbero, David R.; et al.
Nano letters (Print), Washington: American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 18, (3) : 1946-1951
Kong, Dexu; Megone, William; Nguyen, Khai D. Q.; et al.
Acta Biomaterialia, Elsevier 2018, Vol. 76 : 99-107
Rzhepishevska, Olena I.; Limanska, Nataliia; Galkin, Mykola; et al.
Acta Biomaterialia, Vol. 70 : 12-24
Sjollema, Jelmer; Zaat, Sebastian A.J.; Fontaine, Veronique; et al.
International Journal of Pharmaceutics, Elsevier 2017, Vol. 532, (1) : 241-248
Ferreira, Magda; Rzhepishevska, Olena; Grenho, Liliana; et al.
Polymer and biopolymer brushes: for materials science and biotechnology, John Wiley & Sons 2017 : 515-556
Ramstedt, Madeleine
Surface and Interface Analysis, John Wiley & Sons 2017, Vol. 49, (4) : 349-356
Shchukarev, Andrey; Ramstedt, Madeleine
Journal of Inorganic Biochemistry, Elsevier 2016, Vol. 160 : 24-32
Hakobyan, Shoghik; Rzhepishevska, Olena; Björn, Erik; et al.
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 115-135
Ramstedt, Madeleine; Hedlund, Tomas; Björn, Erik; et al.
Bacterial cell wall homeostasis: methods and protocols, New York, NY: Humana Press 2016 : 215-223
Ramstedt, Madeleine; Shchukarev, Andrey
Polymer Chemistry, Vol. 7, (4) : 979-990
Tan, Khooi Y.; Ramstedt, Madeleine; Colak, Burcu; et al.
Langmuir, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 32, (18) : 4521-4529
Zakrisson, Johan; Singh, Bhupender; Svenmarker, Pontus; et al.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Elsevier 2015, Vol. 127, (0) : 182-191
Ruhal, Rohit; Antti, Henrik; Rzhepishevska, Olena; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5 : 8287-
Trentin, Danielle S; Silva, Denise B; Frasson, Amanda P; et al.
Advanced Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2014, Vol. 26, (19) : 3164-
Barbero, David; Boulanger, Nicolas; Ramstedt, Madeleine; et al.
Advanced Materials, John Wiley & Sons 2014, Vol. 26, (19) : 3111-3117
Barbero, David; Boulanger, Nicolas; Ramstedt, Madeleine; et al.
NU2014: Abstracts : 73-73
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Christensen, Bent; et al.
Journal of Chemical Theory and Computation, Vol. 10, (6) : 2488-2497
Dias, Roberta P.; da Hora, Gabriel C. A.; Ramstedt, Madeleine; et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, Elsevier 2014, Vol. 138 : 9-15
Hakobyan, Shoghik; Boily, Jean-François; Ramstedt, Madeleine
Chemical Reviews, American Chemical Society (ACS) 2014, Vol. 114, (21) : 10976-11026
Krishnamoorthy, Mahentha; Hakobyan, Shoghik; Ramstedt, Madeleine; et al.
Langmuir, Vol. 30, (15) : 4367-4374
Ramstedt, Madeleine; Leone, Laura; Persson, Per; et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, Elsevier 2014, Vol. 138 : 1-8
Rzhepishevska, Olena; Hakobyan, Shoghik; Ekstrand-Hammarström, Barbro; et al.
Open Biology, Royal Society of Chemistry 2013, Vol. 3
Chung, Jade C. S.; Rzhepishevska, Olena; Ramstedt, Madeleine; et al.
Frontiers in Biology, Springer 2013, Vol. 8, (4) : 387-394
Gross, Jeremy; Passmore, Ian J; Chung, Jade Cs; et al.
Ett universitet i tiden: universitetspedagogiska konferensen 2013 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 23-27
Ramstedt, Madeleine
Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition, RSC Publishing 2013, Vol. 1, (6) : 589-602
Rzhepishevska, Olena; Hakobyan, Shoghik; Ruhal, Rohit; et al.
Integrative Biology, RSC Publishing 2013, Vol. 5, (6) : 899-910
Tan, Khooi Y; Lin, Hui; Ramstedt, Madeleine; et al.