"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Madeleine Ramstedt Lab

Forskargrupp Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.

Vår forskning ligger i gränslandet mellan kemi och mikrobiologi. Tillsammans med kollegor i Sverige och utomlands undersöker vi på vilket sätt bakterier sätter sig fast på olika typer av materialytor, hur de klär in sig med olika typer substanser som skydd (biofilmer) och hur de interagerar med varandra i dessa biofilmer.

Forskningen består av både tillämpade delar och grundforskning. Ett exempel på tillämpning är framställande av antibakteriella ytor eller behandlingar. I grundforskningen försöker vi förstå hur biofilmer påverkas av en rad olika faktorer till exempel föroreningar eller närvaro av andra bakterier. Vi använder många olika metoder och tillvägagångssätt för arbetet, men eftersom vi har ett särskilt intresse av ytor är röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) ett viktigt verktyg.

Forskargruppen började sitt arbete här vid Umeå universitet 2009 och vi är en del av Umeå Center for Microbial Research (UCMR).

För publikationer hänvisar jag till denna sida.

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet

Hjärnans avfallshantering, kollagring i sjöar och elevcentrerat lärande är några ämnen som ska studeras.

Metod att analysera mikroorganismers yta uppmärksammas internationellt

Ytkemin hos frysta intakta mikroorganismer kan analyseras utan förlust av vatten.

Senast uppdaterad: 2024-01-30