"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marie-Louise Snellman

Jag är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag blev färdig med min socionomexamen vid Umeå universitet 1998 och efter examen arbetade jag några år som socionom i Sverige och i Finland, både som socialsekreterare med myndighetsutövning och inom öppenvårdsverksamhet. Under pågående magisterstudier 2002 blev jag antagen som doktorand vid Institutionen för socialt arbete och Genusforskarskolan, UCGS, Umeå universitet. Jag disputerade 2010 och arbetar sedan dess som lektor och forskare vid institutionen för socialt arbete. Under åren 2015-2022 var jag också studierektor för grundutbildningen, bl.a. socionomprogrammet.

Inom forskningen har jag bl.a. intresserat mig för frågor om kvinnors liv och livberättelser och narrativa metoder. Jag har även ett intresse för utvärdering och forskning om våld i nära relationer. För närvarande är jag medredaktör till en bok om social hållbarhet  i socialtjänsten som kommer att ges ut av Studentlitteratur under 2023.

Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 21-37
Blom, Björn; Eriksson, Malin; Snellman, Marie-Louise
Lund: Studentlitteratur AB 2023
Blom, Björn; Eriksson, Malin; Snellman, Marie-Louise
Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 299-316
Snellman, Marie-Louise; Blom, Björn; Eriksson, Malin
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Snellman, Marie-Louise; Svenlin, Anu-Riina; Burén, Linda; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 16-17
Olsson, Magnus; Snellman, Marie-Louise
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 65
Snellman, Marie-Louise
Marie-Louise Snellman
Snellman, Marie-Louise
Marie-Louise Snellman
Snellman, Marie-Louise

Jag undervisar huvudsakligen på socionomprogrammet, men har även haft en del undervisning på fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå. Min undervisning handlar huvudsakligen om områden och teman som: äldre/åldrande, socialgerontologi, kön/genus, etik, kvalitativ metod, narrativ metod och analys, systemteori, nätverk, utvärdering. Jag har även handlett studenter i deras uppsatsskrivande, samt examinerat uppsatser och varit bihandledare till en doktorand vid insitutionen.