"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Anställda medarbetare

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna Sofia Lundgren

Professor i etnologi. Forskar om landsbygd; åldrande, hälsa och ensamhet; kvinnors hormonberättelser; grön omställning i norr. 

Ari Laitinen
Telefon
090-786 51 21
Emma Lundholm

Jag är universitetslektor och docent i kulturgeografi samt prefekt för instiutionen för geografi. Forskar om regionala flyttningar inom Sverige och kontra-urbanisering. 

Erik Brändström
Telefon
090-786 59 84
Erika Sandow
Telefon
090-786 52 94

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Erling Häggström Gunfridsson

Jag är statistiker vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)(CEDAR). Mina forskningsintressen rör främst olika demografiska frågor i historisk och modern tid. 

Fredinah Namatovu

Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: funktionsnedsättning, våld i nära relation, reproduktiv hälsa och befolkningens åldrande.

Fredrik Wikdahl
Telefon
070-673 26 07
Glenn Sandström
Telefon
090-786 59 75

Legitimerad ämneslärare, lektor och docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Gunnar Malmberg

Professor i kulturgeografi. Forskar om migration och befolkningens åldrande.

Jenny Malmin
Telefon
090-786 94 15
Jenny Olofsson
Telefon
090-786 70 64

Kulturgeograf vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR), forskar om internationell migration och åldrande i Sverige. Deltar i arbetet med den internationella surveyundersökningen SHARE. 

Jimmy Ljungberg
Telefon
090-786 57 47
Johan Junkka
Telefon
090-786 53 73

Biträdande lektor som studerar relationen mellan demografiska förändringar och sociala nätverk i Sverige

Josef Höglund
Telefon
090-786 74 93
Josefine Wälivaara
Karin Johansson
Telefon
090-786 74 57
Kelsey Marleen Mol

Mina intressen rör genus och arbete under 1900-talen (hemarbete och lönearbete). Jag forskar om villkor och idéer om kvinnors arbete, hur arbetet dokumenterades och arbetet i ett livsloppsperspektiv.

Lena Karlsson
Telefon
090-786 56 92

Jag är docent och universitetslektor i sociologi samt föreståndare vid CEDAR.

Lotta Vikström
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt Wallenberg Scholar Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors åldrande i samhället förr och nu.

Maria Josefsson

Jag är universitetslektor och docent i statistik. I min forskning utvecklar jag metoder för att studera hur olika livsstilsfaktorer påverkar kognitivt åldrande och demens.

Maria Wisselgren
Telefon
090-786 50 54

Utredare och uttagssamordnare på CEDAR, som har disputerat i historia med inriktning mot historisk demografi.

Mathias Michalski
Telefon
090-786 68 15
Mattias Sandström
Telefon
090-786 98 40

Arbetar som utredare på CEDAR, bland annat med att hjälpa forskare som önskar datauttag från våra databaser samt kvalitetssäkring och upparbetning av databaserna.

Mojgan Padyab

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete och biträdande föreståndare med ansvar för forskning på CEDAR. 

Outi Hyvönen
Telefon
090-786 64 87
Per Axelsson
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och docent i historia med ett intresse för samisk hälsa, medicinhistoria och urfolksforskning. Förste gruppsuppleant i universitetsstyrelsen.

Päivi Jänkälä
Telefon
090-786 65 91
Pär Vikström
Telefon
090-786 60 41
Ritu Andersson
Telefon
090-786 77 79
Roger Eriksson
Telefon
090-786 50 01
Roger Lund
Telefon
090-786 51 54
Samuel Sundvall
Telefon
090-786 71 45

Doktorand i historia. Forskar om konsekvenser av migrationsflöden till och från landsbygdsområden i Norrland under 1900-talet, både strukturellt och på individnivå.

Sari Haarala
Telefon
090-786 66 02
Åsa Edström
Telefon
090-786 94 13