Hoppa direkt till innehållet

Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Anställda medarbetare

Erika Sandow, universitetslektor

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.