"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Anställda medarbetare

Agneta Andersson
Telefon
090-786 98 45

Jag leder ett flertal forskningsprojekt inom marin ekologi, och är vetenskaplig koordinator för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.

Ann-Charlotte Englund

Jag arbetar stationerad på Umeå marina forskningscentrum. Mina arbetsuppgifter är lokalvård, administration. 

Telefon
090-786 79 81

Jag är kemist/naturgeograf vid UMF och arbetar med nationell och regional miljöövervakning av vattenmassan i Bottniska viken. 

Ashish Verma

Jag är postdoktor i Johan Wikners grupp och forskar om anpassningsstrategier för marina prokaryoter i kalla och oligotrofa subarktiska och arktiska ekosystem.

Berith Andersson

Jag håller ordning på ekonomin vid vår enhet. Det innebär bland annat att jag sköter fakturor, betalningar, projektredovisningar, budget och prognos, bokföring, ekonomiska uppföljningar och analyser. 

Cecilia Vallin
Telefon
090-786 53 31

Jag arbetar med administration och chefsstöd vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Umeå marina forskningscentrum

Elizabeth Sands

Jag undersöker effekterna av variationer i det synliga ljusspektrumet i havsvatten på växtplankton på både samhälls- och artnivå.

Göran Bergqvist
Telefon
090-786 75 34

Jag arbetar med forskningsstöd, bland annat i form av analyser av närsalter och löst organiskt kol i vattenprover.

Heidi Burdett
Telefon
090-786 61 55

Förståelse för fotosyntesens grundläggande mekanismer i den marina kustmiljön och dess tillämpning för att uppnå ett hållbart bevarande.

Jan Albertsson
Telefon
090-786 79 91

Jag arbetar med miljöövervakning och tillståndsbeskrivning av havsmiljön i Bottniska viken, främst mjukbottenfauna men även undervattensvegetation och fisk.

Jenny Ask
Telefon
090-786 79 37

Jag forskar inom akvatisk ekologi och biogeokemi, med fokus på bentiska processer, i nordliga sjö- och kustekosystem.

Joakim Ahlgren
Telefon
090-786 79 78

Miljöanalytiker (kemi) på UMF. Kvalitetsansvarig och ansvarig för ackrediteringssystemet.

Jonas Wester

Jag är IT-ansvarig vid UMF. Jag arbetar även med såväl tekniska lösningar till forskning och miljöövervakning som fältprovtagningar till sjöss.

Karolina Eriksson
Telefon
090-786 98 66

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Kesava Priyan Ramasamy
Telefon
090-786 72 99

Jag undersöker bakteriers genetiska och funktionella anpassningar för att utnyttja olika kolsubstrat.

Kristina Viklund
Telefon
090-786 79 73

Kommunikatör vid UMF och inom forskningsprogrammet EcoChange. Redaktör för tidskriften Havsutsikt,  webbsajten havet.nu och den digitala fälthandboken Livet i havet.

Li Zhao
Telefon
090-786 72 82

Jag studerar mikrobiella samhällens strukturella och funktionella respons på klimatförändringarna i Östersjön.

Markus Nordin
Telefon
090-786 74 04

Kommunikatör vid Umeå marina forskningscentrum. Redaktör för webbplatsen Sveriges vattenmiljö. Redaktör i redaktionen för Havet.nu, Livet i havet och Havsutsikt.

Marléne Johansson
Telefon
090-786 55 64

Marinbiolog vid UMF. Arbetar med miljöövervakningen av Bottniska viken, främst provtagning och taxonomiska analyser.  

Martina Jeuthe
Telefon
090-786 79 05

Jag arbetar med miljöövervakningen av Bottniska viken, främst med provtagning, kemiska och biologiska analyser inom programmet Fria vattenmassan.

Mikael Molin

Jag är ansvarig för logistik och infrastruktur här på UMF är även dykledare och skeppare.

Har jobbat på UMF sedan -95 .

Mikael Peedu
Telefon
090-786 56 47

Marinbiolog vid UMF. Arbetar med miljöövervakningen av Bottniska viken, främst provtagning och taxonomiska analyser.  

Nicholas Kamenos

I min forskning undersöker jag sambanden mellan klimatförändringar och marina ekosystem med fokus på ekosystemtjänster. Jag är föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Nina Dagberg
Telefon
090-786 79 87

Jag arbetar med marin miljöövervakning, främst inom området bakterieanalys. I mitt arbete ingår såväl fältprovtagningar till sjöss som analyser på laboratorium.

Peter Granlund
Telefon
072-085 65 25

Kapten på R/V Botnica och teknisk resurs på UMF.

Petra Rådman
Telefon
090-786 79 71

Marinbiolog vid UMF. Arbetar främst med analyser av djurplankton och bottenfauna.

Regina Kolzenburg
Telefon
090-786 78 36

Förståelse av sambanden mellan klimatförändringar och organismers fysiologi, ekologi, strukturella integritet och biogeokemi i den marina miljön.

Robin Bergman

Jag arbetar med fältprovtagningar, både från fartyg och som dykare. Jag arbetar även med driften av vår mesokosmanläggning och våra experimenthallar.

Sébastien Leveque
Telefon
090-786 69 61

Min forskning undersöker acklimatisering och anpassning av korallholobionten. Jag fokuserar främst på den symbiotiska sammansättningen inom korallrev med hjälp av bioinformatiska verktyg.

Siv Huseby
Telefon
090-786 79 67

Jag undersöker Bottniska vikens havsmiljö. Jag är även biträdande föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Sonia Brugel
Telefon
090-786 90 14

Biologisk oceanograf specialiserad på fytoplankton-ekofysiologi. Jag arbetar med forskning om klimatförändringarnas påverkan på marina ekosystem.

Tharindu Herath
Telefon
090-786 76 02

Jag forskar på hur stressfaktorer inducerade av klimatförändring påverkar födovävens kvalitet och effektivitet i norra Östersjön.

Åsa Hallberg
Telefon
090-786 67 50

Jag arbetar med miljöövervakningen av Bottniska viken, främst med provtagning och kemiska analyser inom programmet Fria vattenmassan.