"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Senada Hajdarevic

Jag är professor i omvårdnad med en förenad anställning på Regionalt cancercentrum norr där jag arbetar med frågor som handlar om tidig upptäckt av cancer och patientens väg in till cancervården.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar främst om patientens kontakt och interaktion med sjukvården när de söker vård för symptom som kan tyda på cancer framförallt inom primärvården. Vidare fokuserar min forskning på patientens väg genom vården från misstanke till behandling av cancer, patientens behov av information och stöd under och efter avslutad behandling, samt standardisering av diagnostiska processen och tillgång till vården vid misstänkt cancer.

Mitt avhandlingsarbete handlade om anledningar till fördröjning av diagnosen malignt melanom. Jag disputerade 2012 och har sedan haft en position som postdok med affiliering till Inst. LIME Karolinska Institutet. Efter postdoken erhöll jag i konkurrens en biträdande lektorsposition vid institutionen med förenad anställning till primärvården och RCC Norr. År 2018 blev jag docent. Jag har arbetat som distriktssköterska i primärvården, samt som sjuksköterska inom äldrevården, och hjärtsjukvård.

Respiratory Medicine, Elsevier 2024, Vol. 226
Lundell, Sara; Isaksson, Ulf; Coe, Anna-Britt; et al.
Health Research Policy and Systems, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (3) : 287-296
Fjällström, Petter; Hörnsten, Carl; Lilja, Mikael; et al.
BJGP Open, Royal College of General Practitioners 2023, Vol. 7, (4)
Hajdarevic, Senada; Högberg, Cecilia; Marzo-Castillejo, Mercè; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 42, (1) : 123-131
Koskela, Tuomas H.; Esteva, Magdalena; Mangione, Marcello; et al.
Journal of Medical Internet Research, JMIR publications 2023, Vol. 25
Sjöström, Anna E.; Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (5) : 2434-2443
Backman Lönn, Beatrice; Hajdarevic, Senada; Olofsson, Niclas; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 78, (11) : 3817-3829
Backman Lönn, Beatrice; Hörnsten, Åsa; Styrke, Johan; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (9-10) : 1216-1227
Hajdarevic, Senada; Fallbjörk, Ulrika; Fransson, Per; et al.
Cancers, MDPI 2022, Vol. 14, (4)
Hawranek, Carolina; Maxon, Johan; Andersson, Andreas; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (6)
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Carl; Lilja, Mikael; et al.
Obzornik zdravstvene nege, Nurses and Midwives Association of Slovenia 2022, Vol. 56, (3) : 209-221
Milavec Kapun, Marija; Meglič, Nina; Hajdarevic, Senada
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (3)
Bernhardson, Britt-Marie; Tishelman, Carol; Rasmussen, Birgit H.; et al.
Ca-PRI Online Conference 2021: Abstracts : 55-55
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.
Annals of Oncology, Elsevier 2021, Vol. 32, (Supplement 5) : S1277-S1277
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.
Journal of Personalized Medicine, MDPI 2021, Vol. 11, (11)
Hawranek, Carolina; Hajdarevic, Senada; Rosén, Anna
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 16, (1)
Hultstrand, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
International Journal of Health Planning and Management, John Wiley & Sons 2021, Vol. 36, (6) : 2231-2247
Mæhle, Per Magnus; Hajdarevic, Senada; Håland, Erna; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (24)
Sjöström, Anna E.; Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2021, Vol. 39, (4) : 486-497
Thulesius, Hans; Sandén, Ulrika; Petek, Davorina; et al.
Critical Public Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 30, (5) : 537-576
Andersen Sand, Rikke; McArtney, John; Rasmussen, Birgit H.; et al.
Hereditary Cancer in Clinical Practice, Springer Nature 2020, Vol. 18
Andersson, Andreas; Hawranek, Carolina; Öfverholm, Anna; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2020, Vol. 38, (2) : 238-247
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7, (6) : 1798-1806
Ludvigsson, Carola; Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1223-1232
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Åsa; Coe, Anna-Britt; et al.
JMIR Nursing, JMIR Publications 2019, Vol. 2, (1)
Sjöström, Anna E.; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada; et al.
Journal of Health Services Research and Policy, Sage Publications 2019, Vol. 24, (1) : 52-56
Ziebland, Sue; Rasmussen, Birgit; MacArtney, John; et al.
BMC Cancer, BioMed Central 2018, Vol. 18
Fisher Pedersen, Anette; Forbes, Lindsay; Brain, Kate; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 8, (11)
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit H; Overgaard Hasle, Trine L; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2018, Vol. 34 : 82-88
Malmström, Marlene; Rasmussen, Birgit H.; Bernhardson, Britt-Marie; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 73, (3) : 643-652
Andertun, Sara; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2016, Vol. 26, (1) : 29-35
Hajdarevic, Senada; Hvidberg, Line; Lin, Yulan; et al.
Open Journal of Nursing, Vol. 6, (5) : 365-375
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit H; Fransson, Per
Acta Oncologica, Vol. 55, (7) : 917-924
Hvidberg, Line; Lagerlund, Magdalena; Pedersen, Anette F; et al.
Social Science and Medicine, Vol. 168 : 120-129
Tishelman, Carol; Lindqvist, Olav; Hajdarevic, Senada; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (3) : 521-527
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Abramsson, MaiGreth; et al.
BMC Public Health, Vol. 15, (1)
Lagerlund, Magdalena; Hvidberg, Line; Hajdarevic, Senada; et al.
Dermatology Research and Practice, Hindawi Publishing Corporation 2014 : 294287-
Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; Sundbom, Elisabet; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Vol. 18, (4) : 355-361
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit; Hörnsten, Asa
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 405-412
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Jutterström, Lena; et al.
The Japanese Journal of Nursing Research, Vol. 47, (2) : 126-133
Sahlén, Klas-Göran; Isaksson, Ulf; Östlund, Ulrika; et al.
Journal of Palliative Care, Vol. 30, (3) : 220-220
Tishelman, Carol; Lindqvist, Olav; Hajdarevic, Senada; et al.
Onkologi i Sverige, Gustavsberg: Pharma Industry Publishing AB 2013, (5) : 36-43
Hajdarevic, Senada; Lagerlund, Magdalena; Tishelman, Carol; et al.
Journal of Health Psychology, Sage Publications 2013, Vol. 18, (11) : 1445-1455
Hajdarevic, Senada; Schmitt-Egenolf, Marcus; Sundbom, Elisabet; et al.
Umeå University medical dissertations, 1485
Hajdarevic, Senada
Journal of Clinical Nursing, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 20, (17-18) : 2676-2684
Hajdarevic, Senada; Schmitt-Egenolf, Marcus; Brulin, Christine; et al.
Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, Wiley-Blackwell 2010, Vol. 2, (2) : 164-173
Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; Sundbom, Elisabet; et al.

Jag undervisar främst om egenvård, levnadsvanor och cancerprevention, alarmsymptom och tidig upptäckt av cancer samt metod och tillämpning av teorier och modeller i omvårdnadsarbete inom distriktssköterskeprogrammet men också onkologi- och kontaktsjuksköterskeutbildningen. Jag undervisar också på forskarutbildningsnivån i kursen omvårdnad där målet att integrera teori, forskning och praxis. Kursen är obligatorisk för forskarstuderande vid institutionen och har givits första gången ht 2019.