Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ulf Leo

Ulf Leo

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och ansvarig för skolledarskapskursen. Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap. 

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 09 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och är ansvarig för skolledarskapskursen.
Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap, och han disputerade 2010 med en avhandling med titeln "Rektorer bör och rektorer gör". Han har arbetat som utbildningsledare på Centrum för skolledarutveckling sedan 2010. Ulf har innan dess arbetat som lärare och rektor i grundskolan.

Forskning/undervisning
Ulfs forskningsintresse är inriktat på ledning och styrning i och av skola och förskola. Pedagogiskt ledarskap, professionella normer, demokratiuppdraget, fördelat ledarskap och utbildning för hållbar utveckling är teman i tidigare och pågående forskning.

Ulf är co-convener i gruppen för Educational Leadership vid European Conference on Educational Research (ECER)

Ulf har haft ett tioårigt utbildningsuppdrag för Sida; Child Rights, Classroom and School Management där han varit med och utbildat drygt 600 skolledare på olika nivåer i skolsystemet i 18 utvecklingsländer. Detta inkluderar handledning av projekt för att implementera barnkonvention i skolsystem och klassrum i länder som till exempel Malawi, Colombia och Egypten.

2019
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Arvidsson, Inger; Leo, Ulf; Larsson, Anna; et al.
2019
International Studies on Enactment of Children´s Rights in Education: 30 researchers from non-western countries, Sociology of Law, Lund University 2019 : 135-160
Leo, Ulf; Rasmusson, Bodil; Wickenberg, Per
2019
Perspektiv på barnkonventionen: forskning, teori och praktik, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 327-359
Leo, Ulf; Rasmusson, Bodil; Wickenberg, Per
2016
Retten i skolen: mellom pedagogikk, juss og politikk, Oslo: Universitetsforlaget 2016 : 245-259
Leo, Ulf