"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ulf Leo

Ulf Leo

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 09 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap, och han disputerade 2010 med en avhandling med titeln "Rektorer bör och rektorer gör". Han har arbetat som utbildningsledare på Centrum för skolledarutveckling sedan 2010. Ulf har innan dess arbetat som lärare och rektor i grundskolan.

Forskning/undervisning
Ulfs forskningsintresse är inriktat på ledning och styrning i och av skola och förskola. Pedagogiskt ledarskap, professionella normer, demokratiuppdraget, fördelat ledarskap och utbildning för hållbar utveckling är teman i tidigare och pågående forskning.

Ulf är co-convener i gruppen för Educational Leadership vid European Conference on Educational Research (ECER)

Ulf har haft ett tioårigt utbildningsuppdrag för Sida; Child Rights, Classroom and School Management där han varit med och utbildat drygt 600 skolledare på olika nivåer i skolsystemet i 18 utvecklingsländer. Detta inkluderar handledning av projekt för att implementera barnkonvention i skolsystem och klassrum i länder som till exempel Malawi, Colombia och Egypten.

International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (7)
Nilsson, Kerstin; Oudin, Anna; Arvidsson, Inger; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (10)
Arvidsson, Inger; Leo, Ulf; Oudin, Anna; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Håkansson, Carita; Leo, Ulf; Oudin, Anna; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Persson, Roger; Leo, Ulf; Arvidsson, Inger; et al.
BMC Psychology, BioMed Central 2021, Vol. 9, (1)
Persson, Roger; Leo, Ulf; Arvidsson, Inger; et al.
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management 2020, Vol. 48, (2) : 35-41
Ahlström, Björn; Leo, Ulf; Norqvist, Lars; et al.
Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 63-82
Leo, Ulf
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research, Cham, Switzerland: Springer 2020 : 209-229
Leo, Ulf; Persson, Roger; Arvidsson, Inger; et al.
Arbets- och miljömedicin Syd, 3/2020
Persson, Roger; Leo, Ulf; Arvidsson, Inger; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Arvidsson, Inger; Leo, Ulf; Larsson, Anna; et al.
International Studies on Enactment of Children´s Rights in Education: 30 researchers from non-western countries, Sociology of Law, Lund University 2019 : 135-160
Leo, Ulf; Rasmusson, Bodil; Wickenberg, Per
Perspektiv på barnkonventionen: forskning, teori och praktik, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 327-359
Leo, Ulf; Rasmusson, Bodil; Wickenberg, Per
Retten i skolen: mellom pedagogikk, juss og politikk, Oslo: Universitetsforlaget 2016 : 245-259
Leo, Ulf