"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulf Leo

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 09 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Ulf är universitetslektor, docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap och utsedd till excellent lärare. Han har arbetat på Centrum för skolledarutveckling sedan 2010, och har innan dess arbetat som lärare och rektor i grundskolan.

Forskning/undervisning
Ulfs pågående forskningsprojekt är inriktade mot rektorers kontroversiella frågor och rektorers arbetssituation. Forskningsintresset är inom fältet ledning och styrning i och av skola och förskola. Tidigare forskning har berört teman som pedagogiskt ledarskap, professionella normer, demokratiuppdraget, och utbildning för hållbar utveckling.

Ulf undervisar i Centrums olika utbildningar för skolledare, och har uppdrag som handledare inom Samverkan för bästa skola.

NERA 2024: Abstract Book : 292-292
Poromaa Isling, Pär; Ahlström, Björn; Leo, Ulf; et al.
Education and Democracy in the Nordic Countries: Making Sense of School Leadership, Policy, and Practice, Cham: Springer 2023 : 115-132
Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Leo, Ulf
NERA Conference 2023; Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges, Oslo, Norway, March 15-17, 2023
Larsson, Magnus; Ahlström, Björn; Rantala, Anna; et al.
ECER 2023 Programme
Larsson, Magnus; Rantala, Anna; Leo, Ulf; et al.
Etiska perspektiv på skolledares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 167-181
Leo, Ulf
ECER 2023 Programme
Rantala, Anna; Ahlström, Björn; Leo, Ulf; et al.
Education and Democracy in the Nordic Countries: Making Sense of School Leadership, Policy, and Practice, Cham: Springer 2023 : 75-87
Ärlestig, Helene; Leo, Ulf
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (7)
Nilsson, Kerstin; Oudin, Anna; Arvidsson, Inger; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (10)
Arvidsson, Inger; Leo, Ulf; Oudin, Anna; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Håkansson, Carita; Leo, Ulf; Oudin, Anna; et al.
Att jobba som rektor: om rektorer som professionella yrkesutövare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 285-296
Leo, Ulf
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Persson, Roger; Leo, Ulf; Arvidsson, Inger; et al.
BMC Psychology, BioMed Central 2021, Vol. 9, (1)
Persson, Roger; Leo, Ulf; Arvidsson, Inger; et al.
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management 2020, Vol. 48, (2) : 35-41
Ahlström, Björn; Leo, Ulf; Norqvist, Lars; et al.
Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 63-82
Leo, Ulf
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Leo, Ulf; Amundsdotter, Eva
Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research, Cham, Switzerland: Springer 2020 : 209-229
Leo, Ulf; Persson, Roger; Arvidsson, Inger; et al.
Arbets- och miljömedicin Syd, 3/2020
Persson, Roger; Leo, Ulf; Arvidsson, Inger; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Arvidsson, Inger; Leo, Ulf; Larsson, Anna; et al.
International Studies on Enactment of Children´s Rights in Education: 30 researchers from non-western countries, Sociology of Law, Lund University 2019 : 135-160
Leo, Ulf; Rasmusson, Bodil; Wickenberg, Per
Perspektiv på barnkonventionen: forskning, teori och praktik, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 327-359
Leo, Ulf; Rasmusson, Bodil; Wickenberg, Per
Research Report in Sociology of Law, 2019:3
Wickenberg, Per; Rasmusson, Bodil; Leo, Ulf
Retten i skolen: mellom pedagogikk, juss og politikk, Oslo: Universitetsforlaget 2016 : 245-259
Leo, Ulf