Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå vid Sociologiska institutionen

Avhandlingar

Här kan du läsa våra avhandlingar

Forskning

Läs mer om vår forskning

Utbildningen på forskarnivå bedrivs i nära samarbete med ledande forskare på institutionen där målet är att integrera doktoranderna i de forskargrupper som finns på institutionen.

Utbildningen har ingen specifik sociologisk ämnesinriktning även om avhandlingsarbetet bör ligga inom ramen för institutionens befintliga forskning. Institutionens spetskompetens är inom ramen för välfärdsforskning som tillhör ett av Umeå universitets tolv prioriterade forskningsområden. Bredden på institutionens forskning är dock stor både med avseende på innehåll och på metod vilket innebär stort utrymme för doktorander att bedriva egeninitierad forskning.

Finansieringen av doktorander sker både med forskningsmedel inom ramen för befintlig forskning samt med utbildningsmedel. Forskarutbildningen i sociologi respektive biblioteks- och informationsvetenskap omfattar 120 högskolepoäng (hp) för licentiatexamen samt 240 hp för doktorsexamen.

Antagning till utbildning på forskarnivå: Annonseras på institutionens hemsida. Normalt sker detta i slutet av mars.

Blanketter angående utbildning på forskarnivå inom samhällsvetenskaplig fakultet hittar du på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida om forskarutbildning.

Forskarutbildningskurser

Anmälan till kurserna görs före den 15 februari för vårterminen och före den 1 oktober för höstterminen. Anmälan sker till respektive kursansvarig.

Informations- och kunskapssamhället
Kursansvarig: Rickard Danell

Klassisk teori
Kursansvarig: Jenny-Ann Brodin Danell, Daniel Larsson och Simon Lindgren

Moderna teorier
Kursansvarig: Jenny-Ann Brodin Danell, Daniel Larsson och Simon Lindgren

Kritisk teori
Kursansvarig: Simon Lindgren

Studieplaner, riktlinjer och policydokument för utbildning på forskarnivå

Övrig information kring utbildning på forskarnivå hittar du på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida om forskarutbildning, inklusive studieplaner och blanketter.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Komplement till studieplanen - generell information, hållpunkter och principer