"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examen

Ett mål med dina studier kan vara att få en examen. En examen visar att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har gått en särskild utbildning. Du ansöker själv om examen när du är klar med dina studier. Examensbeviset skickas alltså inte till dig automatiskt.

På universitetets centrala sidor hittar du mer information: https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/

Fristående kurser

Examen efter avklarade studier

Grundnivå
- Högskoleexamen, 120 hp
(60 hp i Pedagogik inkl självständigt arbete, 7,5 hp + 60 övriga hp)

- Filosofie Kandidatexamen, 180 hp
(90 hp i Pedagogik inkl självständigt arbete, 15 hp + 90 övriga hp)

Avancerad nivå
- Filosofie Magisterexamen, 60 hp
(Kandidatexamen, 180 hp + 30 hp i Pedagogik avancerad nivå inkl självständigt arbete 15 hp + 30 övriga hp)

Läs mer om examenskrav för de olika nivåerna här: https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/


På denna sida hittar du info gällande att ansöka om examen: https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning IT -  examen i huvudområdet Pedagogik.

Examen efter avklarade programstudier heter:

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet Pedagogik, med inriktning beteendevetenskap och IT-miljöer, 180 hp. Se examensbeskrivning

Idrottsvetenskapliga programmet

Examen efter avklarade programstudier på IVP heter:

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet Idrottspedagogik, med inriktning mot Strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp. Se examensbeskrivning

Vidare studier

Vid Umeå universitet är du behörig att söka vidare till följande program på magister- eller masternivå:

Du kan också välja att fördjupa dig inom idrottspedagogik och läsa kurserna:

En magisterexamen i idrottspedagogik kräver ytterligare 15 hp valfri kurs i huvudområdet idrottspedagogik/pedagogik.

Läs mer om Idrottspedagogisk forskning vid Pedagogiska institution

Kandidatprogram i pedagogik

Examen efter avklarade programstudier heter: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet Pedagogik, 180 hp. Se examensbeskrivning

Magisterprogram i pedagogik

Examen efter avklarade programstudier heter: Filosofie magisterexamen i huvudområdet Pedagogik, 60 hp. Se examensbeskrivning

Personalvetarprogrammet

Examen efter avklarade programstudier heter: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet Pedagogik alt Sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 hp. Se examensbeskrivning

Vidare studier
Vid Umeå Universitet är du behörig att söka vidare till följande program på magister- eller masternivå:

Magisterprogram med inriktning mot Arbetsrätt
Magisterprogram i Arbetsliv och hälsa – inriktning Beteendevetenskap
Masterprogram i Ledarskap och organisation

Du kan även välja att läsa fristående kurser på avancerad nivå. Vissa av ovanstående programs kurser finns även som fristående kurser. Se respektive institutions kursutbud.

Läs mer om forskningsområdet Ledarskap, organisation och arbetsliv vid Pedagogiska institutionen.  

Har du frågor om examen?

Programvägledning

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling

Personalvetarprogrammet, BIT och Fristående kurser

Senast uppdaterad: 2024-02-08