Hoppa direkt till innehållet

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Hösttermin 2017

För att forma en effektiv verksamhet krävs kunskaper om den ständiga processen mellan ledare, följare och situation. För att analysera denna process lär du dig hur människan bygger upp, förändrar och leder verksamheter. Du får kunskap om individ-, grupp-, organisationsstruktur, kultur och omvärld genom teori- och metodundervisning och gruppanalyser, för att sedan jobba med exempelvis personal- och arbetslivsfrågor, utvecklings- och ledningsarbete eller fortsätta vidare mot forskning.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i ledarskaps- och organisationsfrågor. Under termin ett läser du en kurs i ledarskap och organisation och väljer en av programmets profilkurser. Termin två inleds med en metodkurs. Sedan väljer du om du vill skriva en magisteruppsats eller läsa en valbar kurs. Under termin tre läser du sedan en fördjupad kurs i ledarskap och organisation följt av en till profilkurs som du själv väljer. Fjärde och sista terminen skriver du antingen en större masteruppsats eller en mindre masteruppsats om du redan har skrivit en magisteruppsats. Om du skriver en mindre masteruppsats läser du även en valbar kurs.

Läs ett eller två år – magister- eller masterexamen

Programmet är en ett- eller tvåårig utbildning på heltid som du läser på plats i Umeå. Du kan läsa ett år till en magisterexamen eller två år till en masterexamen.

Välj profilkurs – fyra olika områden

Programmet ger profilkurser inom fyra olika områden. Alla profilkurser är kopplade till ledarskaps- och organisationsfrågor, men du väljer själv vad du vill inrikta dig mot. Du som läser ett år på programmet och tar en magisterexamen kan välja en profilkurs. Du som läser två år och tar en masterexamen kan välja två profilkurser.

 • Arbetsrätt, arbetsmiljö och förhandling
 • Human Resources
 • Ledarskap i offentlig förvaltning
 • Projektledning och organisationsdesign

För profilkurser inom området arbetsrätt och arbetsmarknad finns ett särskilt behörighetskrav om att du ska ha läst arbetsrätt på grundnivå. Övriga profilkurser är du behörig till om du har blivit antagen till programmet.

Läs mer om profilkurser 

Undervisning på svenska, litteratur på engelska

En stor del av kurslitteraturen är på engelska men undervisningen sker främst på svenska. En av programmets kurser är helt på engelska.

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt men med handledning av lärare. Examination sker genom skriftliga och ibland även muntliga tentamen, deltagande i grupparbeten och seminarier samt författande av och opposition på rapporter och uppsatser.

Välj en egen kurs

Om du läser två år på programmet kommer du att antingen under första eller andra året läsa en kurs som du väljer själv. Det enda villkoret är att den ska vara inom ett samhällsvetenskapligt område. Du kan välja att fördjupa dig mer inom ledarskaps- och organisationsfrågor, läsa något helt annat eller kanske plugga utomlands. Om du vill diskutera med någon före du väljer är du välkommen att kontakta vår program- och studievägledare.

Plugga utomlands

Om du vill kan du läsa delar av utbildningen utomlands. Studier utomlands ger ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort och är en unik möjlighet att utvecklas och uppleva något nytt. Du förbättrar även dina språkkunskaper - något som är meriterande i arbetslivet när många har en akademisk examen, men betydligt färre har pluggat utomlands.

Läs mer om utlandsstudier 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba inom både offentlig och privat sektor inom olika verksamhetsområden. Du kan exempelvis jobba med personal- och arbetslivsfrågor, utvecklingsarbete och ledningsarbete. Behov av personer med kompetenser inom dessa områden är stor på arbetsmarknaden och forskning inom samma områden är efterfrågad.

Vanliga jobb

 • HR-specialist
 • Organisationskonsult
 • Personalchef
 • Projektledare
 • Samordnare
 • Utvecklingsledare
 • Verksamhetsledare

Sugen på att forska?

Efter utbildningen kan du även söka dig vidare till en forskarutbildning.
Läs mer om forskarutbildningen 

Examen

Filosofie magisterexamen (1 år). Huvudområde: ledarskap och organisation.
Filosofie masterexamen (2 år). Huvudområde: ledarskap och organisation.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena företagsekonomi, idrottspedagogik, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, etnologi, kulturanalys eller motsvarande, exempelvis socionomexamen eller gymnasielärarexamen inom det samhällsvetenskapliga området. Dessutom krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska). För tillträde till profilkurser inom området arbetsrätt och arbetsmarknad krävs därutöver godkänt resultat på kursen Arbetsrätt I eller kursen Arbetsrätt för personalvetare 15 hp på personalvetarprogrammet eller kursen Arbetsrätt för sociologer 15 hp på sociologiprogrammet eller på juristprogrammets termin 2 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02058

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Erika Antill

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Sociologiska insitutionen