Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Hösttermin 2022

För att forma en effektiv verksamhet krävs kunskaper om den ständiga processen mellan ledare, följare och situation. För att analysera denna process lär du dig hur människan bygger upp, förändrar och leder verksamheter. Du får kunskap om individ-, grupp-, organisationsstruktur, kultur och omvärld genom teori- och metodundervisning och gruppanalyser, för att sedan jobba med exempelvis personal- och arbetslivsfrågor, utvecklings- och ledningsarbete eller fortsätta vidare mot forskning.

Under utbildningen

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i ledarskaps- och organisationsfrågor. Under termin ett läser du en kurs i ledarskap och organisation och väljer en av programmets profilkurser. Termin två inleds med en metodkurs. Sedan väljer du om du vill skriva en magisteruppsats eller läsa en valbar kurs. Under termin tre läser du sedan en fördjupad kurs i ledarskap och organisation följt av en till profilkurs som du själv väljer. Fjärde och sista terminen skriver du antingen en större masteruppsats eller en mindre masteruppsats om du redan har skrivit en magisteruppsats. Om du skriver en mindre masteruppsats läser du även en valbar kurs.

Läs ett eller två år

Programmet är en ett- eller tvåårig utbildning på heltid som du läser på plats i Umeå. Du kan läsa ett år till en magisterexamen eller två år till en masterexamen.

Välj profilkurs – fyra olika områden

Programmet ger profilkurser inom fyra olika områden. Alla profilkurser är kopplade till ledarskaps- och organisationsfrågor, men du väljer själv vad du vill inrikta dig mot. Du som läser ett år på programmet och tar en magisterexamen kan välja en profilkurs. Du som läser två år och tar en masterexamen kan välja två profilkurser.

 • Arbetsrätt och arbetsmarknad
 • Human Resources
 • Offentligt ledarskap
 • Projektledning och organisationsdesign

För profilkurser inom området arbetsrätt och arbetsmarknad finns ett särskilt behörighetskrav om att du ska ha läst arbetsrätt på grundnivå. Övriga profilkurser är du behörig till om du har blivit antagen till programmet. Om du har frågor om profilkurser är du välkommen att kontakta vår program- och studievägledare.

Undervisning på svenska, litteratur på engelska

En stor del av kurslitteraturen är på engelska men undervisningen sker främst på svenska. En av programmets kurser är helt på engelska.

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt men med handledning av lärare. Examination sker genom skriftliga och ibland även muntliga tentamen, deltagande i grupparbeten och seminarier samt författande av och opposition på rapporter och uppsatser.

Välj en egen kurs

Om du läser två år på programmet kommer du att antingen under första eller andra året läsa en kurs som du väljer själv. Det enda villkoret är att den ska vara inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt område. Du kan välja att fördjupa dig mer inom ledarskaps- och organisationsfrågor, läsa något helt annat eller kanske plugga utomlands. Om du vill bolla ditt kursval med någon är du välkommen att kontakta programmets studievägledare.

Plugga utomlands

Om du vill kan du läsa delar av utbildningen utomlands. Studier utomlands ger ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort och är en unik möjlighet att utvecklas och uppleva något nytt. Du förbättrar även dina språkkunskaper - något som är meriterande i arbetslivet när många har en akademisk examen, men betydligt färre har pluggat utomlands.

Läs mer om utbytesstudier

Programöversikt

Termin 1
Ledarskap och organisation I, 15 hp
* Profilkurs, 15 hp

Termin 2
Vetenskaplig metod, 15 hp
Studieväg 1: Magisteruppsats i ledarskap och organisation, 15 hp
Studieväg 2: Valbar kurs, 15 hp

Termin 3
Ledarskap och organisation II, 15 hp
* Profilkurs, 15 hp

Termin 4
Studieväg 1: Valbar kurs, 15 hp / Masteruppsats i ledarskap och organisation, 15 hp
Studieväg 2: Masteruppsats i ledarskap och organisation, 30 hp

* Profilkurser
Human Resources Management and Development, 15 hp
Project Management and Organizational Design, 15 hp
Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp 
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7,5 hp
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7,5 hp

Profilkurs
Kan väljas från programmets utbud av profilkurser. För mer information kontakta studie-/programvägledaren.

Valbar kurs
Kan väljas från det utbud som ges inom det samhällsvetenskapliga området. För mer information kontakta studie-/programvägledaren.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba inom både offentlig och privat sektor inom olika verksamhetsområden. Du kan exempelvis jobba med personal- och arbetslivsfrågor, organisationsutveckling och ledningsarbete. Behov av personer med kompetenser inom dessa områden är stor på arbetsmarknaden och forskning inom samma områden är efterfrågad.

Vanliga jobb

 • HR-specialist
 • Enhetschef
 • Organisationskonsult
 • Personalchef
 • Projektledare
 • Samordnare
 • Utvecklingsledare
 • Verksamhetsledare

Sugen på att forska?

Efter utbildningen kan du även söka dig vidare till en forskarutbildning.
Läs mer om forskarutbildningen 

Examen

Filosofie magisterexamen (1 år). Huvudområde: ledarskap och organisation.
Filosofie masterexamen (2 år). Huvudområde: ledarskap och organisation.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng inkl. examensarbete i något av ämnena ekonomisk historia, etnologi, freds- och konfliktstudier, företagsekonomi, genusvetenskap, idrottspedagogik, kognitionsvetenskap, kulturanalys, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande. Behörighet ger även kandidatexamen från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, socionomexamen, studie- och yrkesvägledarexamen eller gymnasielärarexamen inom samhällsvetenskapligt område. För tillträde till valbara profilkurser inom arbetsrätt krävs därutöver Arbetsrätt I 15 hp eller motsvarande på grundnivå; exempelvis Arbetsrätt för personalvetare 15 hp eller Arbetsrätt för sociologer 15 hp. Dessutom krävs EnB/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2058

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 19 april 2022.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Erika Antill