"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Hösttermin 2024

Organisationer är centrala i alla delar av samhället såsom föreningsliv, näringsliv och offentlig verksamhet. I samband att samhället förändras på olika sätt utvecklas även organisationer och dess ledarskap. Masterprogrammet utgår från att organisationer och ledarskap formas genom sociala processer mellan ledare, medarbetare, situationer och omvärlden. Som student får du kunskap om hur dessa processer kan förstås samt hur människor tillsammans bygger upp, förändrar och leder organisationer.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ledarskap och organisation. Du får kunskap om hur samspelet fungerar mellan individ, grupp, organisation och omvärld genom att studera ledarskaps- och organisationsteori samt forskningsmetod. Under termin ett läser du en kurs i ledarskap och organisation med fokus på teori och en av programmets profilkurser. Termin två inleds med en metodkurs. Sedan väljer du om du vill skriva en magisteruppsats eller läsa en valbar kurs. Under termin tre läser du sedan en fördjupad kurs i ledarskap och organisation med fokus på aktuell forskning följt av en till profilkurs. Fjärde och sista terminen skriver du antingen en större masteruppsats eller en mindre masteruppsats om du redan har skrivit en magisteruppsats. Om du skriver en mindre masteruppsats läser du även en valbar kurs. 

Läs ett eller två år

Programmet är en tvåårig utbildning på heltid som du läser på campus i Umeå. Det är möjligt att inom programmet läsa ett år och ta magisterexamen eller två år och ta en masterexamen.

Undervisningsspråk

Vissa kurser ges på svenska medan andra ges på engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Undervisningsformer

Som student på avancerad nivå förväntas du arbeta självständigt i dina studier genom inläsning av kurslitteratur, arbete med skriftliga och muntliga uppgifter samt deltagande i grupparbeten. Dessa lärande aktiviteter sker parallellt med kursens undervisning i form av föreläsningar, workshops, seminarier och handledning. Examination sker genom skriftliga och muntliga tentamen, aktivt deltagande vid seminarier samt författande av och opposition på skriftliga arbeten och uppsatser. 

Välj din profilkurs

Programmet erbjuder flera profilkurser som alla är kopplade till ledarskaps- och organisationsfrågor. Du väljer själv vilken eller vilka du vill läsa. Du som läser ett år på programmet kan välja en profilkurs, medan du som läser två år kan välja två profilkurser. 

Profilkurserna inom arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning samt förhandling och tvistelösning läses ihop. För dessa finns ett särskilt behörighetskrav om att du ska ha läst arbetsrätt på grundnivå. Övriga profilkurser är du behörig till om du har blivit antagen till programmet. Om du har frågor om profilkurser är du välkommen att kontakta vår studie- och programvägledare. 

Välj din valbara kurs 

Du som läser två år på programmet kommer att läsa en valbar kurs antingen under första eller andra året. Det kan vara en kurs på grundnivå eller avancerad nivå – enda villkoret är att den ska vara inom ett samhällsvetenskapligt område. Du kan välja att läsa vid Umeå universitet, ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Umeå universitet erbjuds en valbar kurs under programmets första år som ger ytterligare fördjupning inom ledarskap och organisation.

Du kommer att få träffa din studie- och programvägledare före du ska välja för att diskutera vad som kan vara rätt för just dig.

Plugga utomlands

Om du vill kan du läsa delar av utbildningen utomlands. Studier utomlands ger ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort och är en unik möjlighet att utvecklas och uppleva något nytt. Du förbättrar även dina språkkunskaper - något som är meriterande i arbetslivet när många har en akademisk examen, men betydligt färre har pluggat utomlands.

Läs mer om utbytesstudier

Programöversikt

Termin 1
Ledarskap och organisation I, 15 hp
* Profilkurs, 15 hp

Termin 2
Vetenskaplig metod, 15 hp
Studieväg 1: Magisteruppsats i ledarskap och organisation, 15 hp
Studieväg 2: Valbar kurs, 15 hp

Termin 3
Ledarskap och organisation II, 15 hp
* Profilkurs, 15 hp

Termin 4
Studieväg 1: Valbar kurs, 15 hp / Masteruppsats i ledarskap och organisation, 15 hp
Studieväg 2: Masteruppsats i ledarskap och organisation, 30 hp

* Profilkurser
Human Resources Management and Development, 15 hp
Project Management and Organizational Design, 15 hp
Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp 
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7,5 hp
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7,5 hp

Profilkurs
Kan väljas från programmets utbud av profilkurser. För mer information kontakta studie-/programvägledaren.

Valbar kurs
Kan väljas från det utbud som ges inom det samhällsvetenskapliga området med platsgaranti på vissa kurser. För mer information kontakta studie-/programvägledaren.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba inom ideell, privat och offentlig sektor inom olika verksamhetsområden. Du kan exempelvis jobba med ledningsarbete, strategisk organisationsutveckling, personal- och arbetslivsfrågor eller söka dig vidare mot forskarutbildning. Behov av personer med kompetenser inom dessa områden är stor på arbetsmarknaden och forskning är efterfrågad.

Vanliga jobb

 • Arbetsrättsexpert
 • Enhetschef
 • HR-specialist
 • Organisationsutvecklare
 • Personalchef
 • Projektledare
 • Rekryteringskonsult
 • Rekryteringsanalytiker
 • Samordnare
 • Utvecklingsledare
 • Utbildningsledare
 • Verksamhetsledare

Sugen på att forska?

Efter utbildningen kan du även söka dig vidare till en forskarutbildning.
Läs mer om forskarutbildningen 

Examen

Filosofie magisterexamen (1 år). Huvudområde: ledarskap och organisation.
Filosofie masterexamen (2 år). Huvudområde: ledarskap och organisation.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng inkl. examensarbete i något av ämnena ekonomisk historia, etnologi, freds- och konfliktstudier, företagsekonomi, genusvetenskap, idrottspedagogik, kognitionsvetenskap, kulturanalys, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande. Behörighet ger även kandidatexamen från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, socionomexamen, studie- och yrkesvägledarexamen eller gymnasielärarexamen inom samhällsvetenskapligt område. För tillträde till valbara profilkurser inom arbetsrätt krävs därutöver Arbetsrätt I 15 hp eller motsvarande på grundnivå; exempelvis Arbetsrätt för personalvetare 15 hp eller Arbetsrätt för sociologer 15 hp. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2058

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Erika Antill