"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

I dagens globaliserade värld står vi alltmer inför nya folkhälsoutmaningar och behovet av hälsoekonomisk kompetens inom folkhälsoarbete har blivit tydligt. Detta program återspeglar detta behov. Vi har en spännande studiemiljö där individer med olika utbildningar och kulturella bakgrunder möts. Våra lärare kommer från olika delar av världen och vi delar en vision av rättvis hälsa för alla och ett gemensamt uppdrag av transformativ utbildning.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Maté and Vivien berättar om sina studier vid masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi.

"After eight years of medical school, I still needed to learn more if I wanted to make a positive impact on as many lives as possible"

Under utbildningen

Multidisciplinärt program

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på samhällsvetenskap och medicin, använder kvantitativa och kvalitativa metoder för att identifiera och bedöma specifika hälsorisker innan man utformar och implementerar effektiva populationsbaserade strategier.

Det här programmet är för dig som är intresserad av:

  • Hur man kan främja hälsa?
  • Global hälsa?
  • Resursanvändning i förhållande till hälsokonsekvenser?
  • Hur man använder resurser bäst för att maximera hälsovinster?
  • Sambandet mellan sociala förhållanden och hälsa?
  • Hur man organiserar hälso- och sjukvårdssystem som fördelar resurser effektivt samtidigt som man främjar rättvisa?

Beskrivning av programmet

Programmet omfattar 120 hp (två år) och första året innehåller kurser om global hälsa, hälsosystem, hälsoekonomi, samband mellan sociala förhållanden och hälsa, samt om de metoder du behöver för att utföra folkhälsoarbete. Andra året bygger på första årets kurser med kurser inom avancerad forskningsmetod samt möjlighet att läsa kurser relaterade till ekonomi. Det är möjligt att ta examen efter ett år inom huvudområdet Folkhälsovetenskap.

Programmet ger färdigheter som krävs för att förstå faktorer för folkhälsa och få kunskaper att genom hälsoekonomisk analys främja folkhälsan. Det är ett internationellt program med studenter från hela världen och all undervisning sker på engelska.

Studentaktivitet, kollaborativt och reflektivt lärande

Vår pedagogiska vision av utbildningsmiljön är baserad på grundprinciper samt didaktiska strategier som inkluderar aktivt, kollaborativt och reflektivt lärande.

Under studierna kommer du att aktivt och självständigt söka kunskap, lösa problem, analysera och värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du arbetar både individuellt och i studiegrupper, och har seminarier, praktiska sessioner, grupparbeten och föreläsningar.

Studenter har visat stor uppskattning av miljön där samarbete mellan människor med olika utbildnings- och kulturell bakgrund är en naturlig del.

Pedagogisk vision av utbildningsmiljön

Sergio Flores, från Honduras, som utsågs till Umeå universitets Global Swede 2021, berättar om hur det är att plugga på programmet och vid Umeå universitet.

Examensarbete

Examensarbetet i form av en uppsats är en viktig del av studierna i detta program. Uppsatsarbetet ger dig möjlighet att tillämpa den kunskap du fått för att få en djupare förståelse och specialisering inom ett valt område i folkhälsovetenskap. Våra lärare är även forskare vilket innebär att du får en handledare som har erfarenhet av forskning inom folkhälsovetenskap och hälsoekonomi.

Uppsatsarbetet omfattar 30 hp och är uppdelat i två separata uppsatser som examineras under termin 2 och termin 4. Åtminstone en av uppsatserna bör vara inom området hälsoekonomi.

Mer om uppsatsarbetet första året

Mer om uppsatsarbetet andra året

Programöversikt

År 1 
Global hälsa, Biostatistik, Epidemiologi, Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap. Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Teori och management inom hälsopromotion, Magisteruppsats första året.

År 2 
Hälsoekonomisk teori, Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Hälsa, miljö och hållbarhet, Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året.

Valbara kurser andra året

Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Metoder och verktyg för nationalekonomer, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Social and environmental entrepreneurship*, Project management*, Miljö och naturresursekonomi*
*Ges av Handelshögskolan, Umeå Universitet

Efter utbildningen

Detta program ger kunskap som kan användas i icke-statliga organisationer (NGO’s), offentliga/statliga organisationer och privata företag. Folkhälsovetare kan arbeta inom offentlig sektor i statlig verksamhet, kommuner och regioner. De kan arbeta med folkhälso-policy, hälsofrämjande insatser, lagstiftning, management, utvärdering av interventioner eller med att analysera effekt av beslut på olika nivåer.

Folkhälsovetare kan hitta arbete i icke-statliga organisationer som Röda Korset, Rädda barnen, Läkare utan gränser eller Clinton Health access. Vissa hittar arbete på WHO. Andra folkhälsovetare hittar jobb i den privata sektorn och arbetar t.ex. för läkemedelsföretag eller försäkringsbolag.

Utbildningen ger även en god grund för fortsatt arbete inom forskning och på universitet och högskolor. Fortsatta studier kan leda till en doktorsexamen.

Läs mer om vår forskning 

Masterprogram i folkhälsovetenskap

Vi erbjuder ett magisterprogram (60 hp) för vilka första årets kurser är samma som i detta masterprogram. Vi erbjuder också ett masterprogram med inriktning mot hälsoekonomi (120 hp).

Mer om Magisterprogram i Folkhälsovetenskap
Mer om Masterprogram i Folkhälsovetenskap

Examen

Medicine masterexamen (120 hp) Huvudområde: Folkhälsovetenskap, Inriktning: Hälsoekonomi

Anmälan och behörighet

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, nationalekonomi, företagsekonomi (ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, management, redovisning),relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3056

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, nationalekonomi, företagsekonomi (ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, management, redovisning),relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M3056

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och global hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Eva Selin