"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogram i pedagogik

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Har du kandidatexamen inom Pedagogik och vill plugga vidare på avancerad nivå? Är du intresserad av olika perspektiv på arbetslivspedagogik? Vill du plugga Pedagogik på heltid och helt nätbaserat under ett år och därefter kunna ansöka om en magisterexamen i Pedagogik?

Under utbildningen

Vid Pedagogiska institutionen du läsa Magisterprogrammet i pedagogik.

Termin 1

Programmets första termin består av fyra olika kurser som ger dig olika perspektiv på pedagogiskt innehåll med relevans för arbetslivets praktik. Majoriteten av kurserna inriktade mot en arbetslivskontext där teorier och perspektiv sätts i ett organisatoriskt sammanhang för att förbereda och kompetensutveckla studenterna för arbetslivet. 

Termin 2

Under programmets andra och avslutande termin så genomför du en uppsatsförberedande kurs samt genomför ett självständigt arbete i formen av en magisteruppsats. Magisterkursen ger dig verktyg för att självständigt identifiera, utforska, analysera och rapportera en specifik problemställning. Dessa färdigheter kommer du ha nytta av i arbetslivet eftersom många yrken förutsätter att du självständigt kan driva och rapportera processer och projekt. Magisteruppsatsen förbereder dig även för kvalificerade utredningsuppgifter samt forskarutbildning.

Programöversikt

Efter utbildningen

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde pedagogik.

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i pedagogik, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav: godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i pedagogik varav 30 hp ska utgöras av 15 hp vetenskaplig metod samt självständigt arbete 15 hp. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 93 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2092

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Hur många platser finns det på programmet?

Det är 10 st platser på programmet.

Hur ofta är det antagning till programmet?

Magisterprogrammet startar en gång per år på höstterminen. Därför ska du söka till programmet på våren från 15 mars till 15 april.

Vad var lägsta antagningspoängen förra antagningsomgången?

Förra året var 180 hp den längsta antagningspoängen. Du konkurrerar till kursplatserna med antal avklarade högskolepoäng och rangordnas från 180 högskolepoäng till max 285 högskolepoäng.

Vad krävs för att komma in på programmet?

Du är behörig att läsa på magisterprogrammet om du har en kandidatexamen i Pedagogik eller motsvarande. Motsvarande kan vara att du har läst t.ex. Pedagogik som huvudområde inom ett kandidatprogram så som Personalvetarprogrammet eller Beteendevetenskapliga programmet med inriktning IT-miljöer. Om du har ett annat huvudämne i din examen, tex lärande, utbildningsvetenskap, pedagogisk yrkesverksamhet är du inte behörig.

Jag har en yrkesexamen som lärare alt. studie- och yrkesvägledare. Är jag behörig till programmet?

Nej du är inte behörig. Men kika gärna på kursutbudet hos institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap vid Umu som är riktat till dig med yrkesexamen mot skolvärlden. https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/utbildning/ 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Studievägledning