"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier i Norden eller Baltikum

Inom utbytesprogrammet Nordplus kan du studera eller göra praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land.

Inom Nordplus kan du studera eller göra praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land under en period om 1–12 månader. Möjlighet att söka stipendium och resebidrag finns. Om du bara kan läsa utomlands en kortare period finns det möjlighet till ett kortare utbyte, från 5 arbetsdagar upp till en månad, genom så kallad expressmobilitet.

Vart kan jag åka?

I Nordplus ingår universitet i Norge, Finland, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Grönland och Färöarna.

Utbytesplats via din institution (Nordplus)

För att ta reda på om din institution har avtal i ett land eller med ett specifikt universitet dit du vill åka ska du kontakta den internationella kontaktpersonen vid din institution. Du kan också söka i Solemove (se nedan).

Utbytesplats via de universitetsövergripande platserna (Nordlys)

Om det inte finns möjlighet att åka via din institution kan du söka plats via det universitetsövergripande nätverket Nordlys. Vilka universitet som ingår hittar du på Nordlys hemsida. Du kan också söka i Solemove. Du kan inte söka en plats inom Nordlys om din institution har avtal med det universitet som du är intresserad av att söka till.

Hitta utbytesplatser i Solemove

Gör så här:

 1. Gå till Solemove.
 2. Välj "Advanced search".
 3. Under "Your home unit", välj din institution för att se dess avtal. Välj "International office" för att se de universitetsövergripande platserna.
 4. Under "Exchange program", välj Nordplus. Klicka "search".

Vad krävs för att söka?

För att vara behörig till Nordplus ska du:

 • studera på grund eller avancerad nivå.
 • ha genomfört minst ett år av din utbildning vid Umeå universitet innan avresa (undantaget är studenter som läser på ett joint master-program).
 • bo på studieorten under utbytesperioden.

Observera att din institution kan ha andra behörighetsregler.

Stipendium

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har också möjlighet att söka Nordplusstipendium plus en summa för resekostnader. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

Extra medel för funktionsnedsättning

Du som på grund av funktionsnedsättning behöver särskilt stöd för att kunna delta i utbytet kan få extra medel för att täcka kostnaderna för det. Kontakta din samordnare för studenter med funktionsnedsättning på Umeå universitet för att få mer information och hjälp.

Ansökan till Nordplus

Ansökan till universitet som din institution har avtal med

Om du vill söka en utbytesplats som din institution har ska du kontakta den internationella kontaktpersonen på din institution för att få veta mer om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är.

Ansökan till Nordlys (universitetsövergripande)

Om din institution inte har avtal med det universitet du vill åka till kan du ansöka om en plats i det ämnesövergripande nätverket Nordlys som är öppet för alla studenter vid Umeå universitet.

Sista ansökningsdatum för att söka utbytesstudier genom Nordlys för läsåret 2023/2024 är 1 mars 2023. Du kan ansöka fr.o.m. 1 februari.

Skicka in din ansökan här (ansökan öppen 1 februari - 1 mars

Obligatorisk bilaga för ansökan:

 • Studieplan. Ange fyra kurser per universitet som du ansöker om en nominering till. Presentera dina kursval för din studievägledare. Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet. Använd den här mallen.

För att vara behörig till Nordlys ska du:

 • studera på grund eller avancerad nivå.
 • ha genomfört minst ett år av din utbildning vid Umeå universitet innan avresa (undantaget är studenter som läser på ett joint master-program).
 • bo på studieorten under utbytesperioden.
 • prestationsgrad över 75 % vid Umeå Universitet, dvs du kan inte ha mer än 25 % ej avklarade kurser.
 • vara registrerad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället eller ha ett registrerat studieuppehåll under det läsår du gör din ansökan.
Senast uppdaterad: 2023-01-30