"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier i Norden eller Baltikum

Inom utbytesprogrammet Nordlys/Nordplus kan du studera eller göra praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land.

Ansökan till Nordplus läsåret 2024/2025

Ansökan för utbytesstudier i Norden via de universitetsövergripande platserna (Nordlys) läsåret 2024/2025 öppnar 1 februari och stänger 1 mars.

Sista ansökningsdag för utbytesstudier i Norden eller Baltikum via din institution varierar men ordinarie utlysning sker ofta mellan januari och mars.

International Office informationsträffar

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Inom Nordplus kan du studera eller göra praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land under en period om 1–12 månader. Möjlighet att söka stipendium och resebidrag finns. Om du bara kan läsa utomlands en kortare period finns det möjlighet till ett kortare utbyte, från 5 arbetsdagar upp till en månad, genom så kallad expressmobilitet.

Vart kan jag åka?

I Nordplus ingår universitet i Norge, Finland, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Grönland och Färöarna.

Utbytesplats via din institution (Nordplus)

För att ta reda på om din institution har avtal i ett land eller med ett specifikt universitet dit du vill åka ska du kontakta den internationella kontaktpersonen vid din institution. Du kan också söka i Solemove (se nedan).

Utbytesplats via de universitetsövergripande platserna (Nordlys)

Om det inte finns möjlighet att åka via din institution kan du söka plats via det universitetsövergripande nätverket Nordlys. Vilka universitet som ingår hittar du på Nordlys hemsida. Du kan också söka i Solemove. Du kan inte söka en plats inom Nordlys om din institution har avtal med det universitet som du är intresserad av att söka till.

Hitta utbytesplatser i Solemove

Gör så här:

 1. Gå till Solemove.
 2. Välj "Advanced search".
 3. Under "Your home unit", välj din institution för att se dess avtal. Välj "International office" för att se de universitetsövergripande platserna.
 4. Under "Exchange program", välj Nordplus. Klicka "search".

Vad krävs för att söka?

För att vara behörig till Nordlys ska du:

 • studera på grund eller avancerad nivå.
 • ha genomfört minst ett år av din utbildning vid Umeå universitet innan avresa (undantaget är studenter som läser på ett joint master-program).
 • ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan till International Office
 • bo på studieorten under utbytesperioden
 • uppfylla språkkrav, se mer information på denna sida.

Observera att din institution kan ha andra behörighetsregler.

Stipendium

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har också möjlighet att söka Nordplusstipendium plus en summa för resekostnader. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

Extra medel för funktionsnedsättning

Du som på grund av funktionsnedsättning behöver särskilt stöd för att kunna delta i utbytet kan få extra medel för att täcka kostnaderna för det. Kontakta din samordnare för studenter med funktionsnedsättning på Umeå universitet för att få mer information och hjälp.

Ansökan till Nordplus/Nordlys

Ansökan till universitet som din institution har avtal med

Om du vill söka en utbytesplats som din institution har ska du kontakta den internationella kontaktpersonen på din institution för att få veta mer om hur ansökan går till och när sista ansökningsdag är.

Ansökan till universitetsövergripande platser (Nordlys)

Om din institution inte har avtal med det universitet du vill åka till kan du ansöka om en plats i det ämnesövergripande nätverket Nordlys som är öppet för alla studenter vid Umeå universitet.

Se manualen för hur du ansöker om en utbytesplats.

Skicka in din ansökan via Solemove

Obligatorisk bilaga vid ansökan:

 • Studieplan. Ange fyra kurser per universitet som du ansöker om en nominering till. Presentera dina kursval för din studievägledare. Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet. Använd den här mallen.

För att vara behörig till Nordlys ska du:

 • studera på grund eller avancerad nivå.
 • ha genomfört minst ett år av din utbildning vid Umeå universitet innan avresa (undantaget är studenter som läser på ett joint master-program).
 • bo på studieorten under utbytesperioden.
 • prestationsgrad över 75 % vid Umeå Universitet, d.v.s. du kan inte ha mer än 25 % ej avklarade kurser.
 • vara registrerad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället eller ha ett registrerat studieuppehåll under det läsår du gör din ansökan.
Senast uppdaterad: 2024-02-22