Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biokemi

Biokemi, 15 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Biokemi Kemi
Biokemi - Proteiners struktur och funktion, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Biokemi Kemi Proteinkemi
Masterprogrammet i kemi, 120 hp
  • Nivå Program, Avancerad nivå
  • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Kemi Biokemi Oorganisk kemi Proteinkemi Läkemedelskemi Organisk kemi
Proteinkemisk separations- och analysteknik, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Biokemi Kemi Proteinkemi