"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datavetenskap

När du läser datavetenskap får du lära dig hur datorer används för problemlösning av olika slag.

För att en dator ska kunna lösa problem och utföra beräkningar måste den styras av ett program. Programmering och förståelse av programspråk är viktiga inslag i utbildningen, men det slutliga programsystemet eller programvaran är bara sista steget i ett problemlösningsarbete. Problemlösning kräver nämligen att du har kunskap om teorier och metoder inom till exempel design, interaktion, logik, teknik och prestanda.

Från programspråk till specialisering

Utbildningarna inom datavetenskap börjar med generella teorier inom datavetenskap och går sedan mot mer specialisering ju högre upp i utbildningsnivåerna du läser. Den första tiden lär du dig olika programspråk. Du får också lära dig om olika metoder och hjälpmedel för programkonstruktion som till exempel kodgranskning i grupp eller test-driven design. En stor del av undervisningen går ut på att du själv aktivt arbetar med materialet, ensam, i par eller i större grupper. Målet är att du ska kunna skriva program som arbetar snabbt och korrekt. Längre in i utbildningen kan du specialisera dig mot olika inriktningar nära kopplade till forskning.

Forskning inom datavetenskap i Umeå

Datavetenskap i Umeå har stor bredd inom forskningen. Några exempel är

 • distribuerade system och datormoln
 • robotik och datorseende/bildbehandling
 • tekniska och vetenskapliga beräkningar
 • interaktionen mellan människan och tekniken
 • problemlösning med hjälp av parallella datorer
 • informationsteknik inom hälso- och sjukvård.

Vill du läsa datavetenskap?

Datavetenskap kan du läsa på två sätt – antingen på ett program eller genom fristående kurser. Program med mycket datavetenskap är Kandidatprogrammet i datavetenskap, Masterprogrammet i datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap och Civilingenjörsprogrammet interaktion och design. Program med mindre fokus på datavetenskap är Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, alla civilingenjörsutbildningar och några högskoleingenjörsutbildningar. Datavetenskap kan även ingå i en lärarexamen.

Du kan också läsa fristående kurser i datavetenskap och ta en kandidatexamen. Vill du läsa vidare på avancerad nivå kan du ta en magister- eller masterexamen.

Applikationsutveckling (Java), 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Informatik Datavetenskap Människa- datorinteraktion
Artificiell intelligens, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap
Att leda det digitala företaget, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Datavetenskap Informationsteknik
Avancerade distribuerade system, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap Informatik
Bearbetning och visualisering av data, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap Matematisk statistik Statistik
Beräkningskomplexitet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi, 300 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 5 år (heltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Matematik Kemiteknik Kemi Datavetenskap Biokemi Organisk kemi
Databasteknik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap Informatik Informationsteknik
Datakommunikation och datornät, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Informatik Datateknik Datavetenskap Informationsteknik
Datakommunikation och internet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap Informatik Datateknik Informationsteknik
Datasekretess, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap
Datastrukturer och algoritmer (C), 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap
Datastrukturer och algoritmer (Python), 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap
Datavetenskapens grunder, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap
Datorgrafik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datateknik Datavetenskap