"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i Life Science

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2023

Som kemist och molekylärbiolog kan du bland annat utveckla läkemedel och vacciner, ta fram nya rättsmedicinska tekniker eller förädla växter. Utbildningen täcker ett brett område inom kemi och molekylärbiologi. Dina lärare har direkt anknytning till aktuell forskning inom bland annat mikrobiologi, medicinsk-, biologisk- och miljökemi, infektionsmedicin och växtmolekylärbiologi.

Läs både kemi och molekylärbiologi

Kandidatprogrammet i Life Science ger dig bredden och du fördjupar dig sista året i kemi eller molekylärbiologi.

Under utbildningen

Vad är Life Sciences?

På svenska är det Livsvetenskap och det handlar egentligen om studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt förutsättningar för fortsatt liv. Det innefattar allt från diagnos och behandling av sjukdom till näringslära och hur vi fungerar, men Life Sciences inkluderar också samspelet i naturen och läran om djurlivet.

Life Sciences området är alltså väldigt brett men detta bygger i grunden på kemi och biologi.  För att kunna ge ett program inom Life Science har vi därför valt att lägga programmet på två institutioner på Universitetet, en för kemi och en för biologi. På det viset kan vi ha experter som undervisar studenterna på programmet inom alla områden. Och eftersom alla lärare också är forskare så har vi en stark forskningsanknytning till viktiga tillämpningar i samhället.

Nobelpriset i kemi år 2020 tilldelades Emmanuelle Charpentier som var verksam vid Umeå universitet då CRISPR-Cas9-metoden utvecklades.

Första och andra året ger dig baskunskaper i kemi respektive molekylärbiologi. Du läser bland annat kurser i bioorganisk kemi, biokemi, cellbiologi och molekylär genetik. Under tredje året kan du välja att fördjupa dig inom dessa områden genom att läsa avancerade kurser eller att bredda dina kunskaper i andra ämnen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

All undervisning på engelska

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och laborationer med starkt fokus på problemlösning. Under laborationerna använder du moderna tekniker för att studera kemiska och molekylärbiologiska processer. All kurslitteratur och undervisning är på engelska och du har möjlighet att läsa en eller flera terminer utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Programöversikt

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig både de teoretiska och praktiska färdigheter du behöver i det framtida arbetslivet och arbetsmarknaden är god. Som kemist eller molekylärbiolog kan du till exempel arbeta inom läkemedels- och bioteknikföretag, oftast med forskning, utvecklingsarbete eller information. Andra arbeten är miljökonsult, företagsledare, försäljare, utredare och vetenskapsreporter. Utbildningen ger en bra grund för forskarstudier inom Life Science-området.

Med målet bli en ledande life-science nation

Sverige har en nationell strategi för life science med ett uttalat mål om att vara en ledande life-science nation. Bara i Sverige finns i dag tusentals företag och sektorn växer snabbt båda internationellt, i Sverige och i Umeå.

Några av företagen i Umeå regionen kan du läsa mer om här:  https://www.ubi.se/lifescience-umea/  

Vi har även ett aktivt Life Science branschråd för att koppla företag och arbetsmarknad till programmet med gästföreläsningar, informationspass, online event och arbetsmarknadsmässor.
Det finns ett stort och starkt växande behov av personer med utbildning inom Life Sciences!

Vanliga yrken

Life Science-programmet ger en bred grund med utmärkta möjligheter att få jobb, exempelvis:

• Inom utveckling av nya läkemedel och vaccin vid läkemedelsföretag
• Inom medicinsk teknik
• Vid diagnostikföretag, kunna ställa diagnos
• Koppling till kriminologi, till exempel statens kriminaltekniska laboratorium/nationell forensiskt centrum
• Produktion och utveckling av till exempel mat och smink
• Inom projektledning och som konsult inom hela life science-sektorn
• Utöver detta finns möjlighet att fortsätta inom forskning!

Läsa vidare?

Du som vill bli lärare kan efter examen läsa kompletterande pedagogisk utbildning i tre terminer. Kandidatprogrammet i Life Science ger också behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vi erbjuder tvååriga masterprogram i kemi, molekylärbiologi samt växt- och skogsbioteknik. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka arbete efter utbildningen.

Examen

Kandidatexamen.

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i Life Science, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Kandidatprogrammet i Life Science

  Första och andra året läser alla studenter på programmet samma kurser. Tredje året specialiserar du dig inom antingen kemi eller molekylärbiologi. Anmäl dig här om du ännu inte vet vilken inriktning du vill välja.

  Startar

  Hösttermin 2023

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Engelska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1506

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

  Startar

  Hösttermin 2023

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Engelska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-G1506

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Erik Chorell och Teresa Frisan, programansvariga