Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt i samhälle och professionspraktik

Välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i höst!

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja eller nej

  Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats behöver du tacka ja för att behålla din plats. Vill du inte ha din plats, kan du låta en reserv få den genom att lämna återbud. Tacka ja eller nej gör du på Mina sidor på Antagning.se senast den 22 juli 2022.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 22 augusti och funktionen kommer att vara öppen till och med den 30 augusti.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen. Under fliken ”Registrering” på webbplatsen https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första seminariet, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Måndag 29 augusti 2022

  Tid: 11.00

  Plats: Canvas

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Varmt välkommen till kursen Barnrätt i samhälle och professionspraktik 7,5 hp, ht 2022!

  Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp och principer, såsom barnets bästa, barns rätt att komma till tals, säkerställande av barns utveckling och icke-diskriminering av barn, fördjupas. En tyngdpunkt finns på tolkning och tillämpning av barnkonventionens artiklar.

  Kursen går på kursen på helfart, och läses gemensamt med studenter på Juristprogrammets fördjupningsnivå. Basgruppsarbetet sker i professionsblandade grupper. Att läsa en kurs tvärvetenskapligt – tillsammans med en annan professionsutbildning – är något som särskilt brukar uppskattas av deltagare. Av de olika utbildningsbakgrunderna följer olika pusselbitar som sammantagna är avgörande för att barns rättigheter ska kunna uppfyllas.

  Kursen helt nätbaserad (ibland finns föreläsningar på campus som vi samtidigt sänder ut till Zoom). Alla obligatoriska läraktiviteter sker via Canvas och Zoom.

  Eftersom detta är en kurs i rättsvetenskap, se till att inför kursstart friska upp kunskaperna i juridik från tidigare terminer, t.ex. genom att läsa grundkursens metodbok om juridisk metod – alltså hur en går tillväga för att tolka lagar genom att använda rättskällor. Kolla också på Ds 2019:23 (googla; finns på regeringens hemsida) som handlar om hur barnkonventionens artiklar ska utläsas.


  Om kursens innehåll

  Kursen har sju obligatoriska seminarier. Dessa är olika till omfattning och karaktär. De bygger på individuell förberedelse och (oftast) förberedelsearbete i basgrupp samt i vissa fall åtföljs seminarier av en individuell reflektionsuppgift. De första fem veckornas heltidsstudier är fördelade enligt följande:


  Den första veckan handlar om barnrättsliga utgångspunkter (t.ex. barnrättsperspektiv) och barnrättsliga utmaningar i samhälle och profession. Den andra veckan fördjupas tolkning och tillämpning av barnkonventionen och särskilt barnets bästa. Den tredje veckan tar sikte på barns rättsliga ställning, i olika rättsfrågor och kontexter. Den fjärde veckan behandlas rättsteoretiska frågor om barns rätt utifrån exempelvis tillgång till rättvisa, rättssäkerhet och ett barnvänligt rättsväsende samt görs ämnesfördjupning i våld och vårdnadsfrågor. Den femte veckan innehåller en avslutande PM-uppgift, som handlar om att analysera, värdera och argumentera kring en given barnrättslig frågeställning, inom givna tidsramar. PM-uppgiften bygger på vad som har behandlats under kursens gång.

   

  Förberedelse inför kursstart:

  Utöver att sätta sig in i det juridiska (metod-)tänkandet igen, så rekommenderas läsning av nedanstående tre texter, som finns på internet (se länkarna). Vid det första seminariet på kursen (tis 30 aug) introduceras och diskuteras barnrätt som rättsområde, rättslig praktik och forskningsfält, med fokus på aktuella samhällsutmaningar. Barnrättsbyrån Umeå (socionom och jurist) kommer att medverka vid seminariet. Förbered dig gärna genom att läsa följande tre texter:


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Utredaren: Utmaning att göra verkstad av barnkonventionen.https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/utmaning-att-gora-verkstad-av-barnkonventionen/


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Barnkonventionen som lag: Mycket arbete återstår för att barns röster ska hörashttps://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/mycket-arbete-aterstar-for-att-barns-roster-ska-horas/


  o   Barnrättsbyråns senaste rapport (2021) ”…och jag kunde inte andas” – En granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen.https://barnrattsbyran.se/app/uploads/2021/10/SiS-rapport-uppslag-1-1-1.pdf Företrädare från Barnrättsbyrån Umeå kommer att medverka vid det första seminariet.
   

  Från morgonen på terminsstartsdagen (29 aug) finns videoföreläsning med kursintroduktion på Canvas. Samma dag kl. 11:00-11:30 kommer kursansvarig att finnas tillgänglig i Zoom för eventuella frågor kring kursens innehåll och upplägg. Passa då också på att träffa kurskamrater på Zoom, fram till kl. 12.

  Kursens första obligatoriska inslag (seminarium, via Zoom) är på tis 30 aug kl. 10-12.

   
  Trevlig sommar, vi ses i augusti!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)