Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete

Grattis! Du är antagen till kursen Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete, men innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan, så svarar vi.

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja eller nej

  Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats behöver du tacka ja för att behålla din plats. Vill du inte ha din plats, kan du låta en reserv få den genom att lämna återbud. Tacka ja eller nej gör du på Mina sidor på Antagning.se senast den 22 juli 2022.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du aktivera ditt Umu-id och sedan registrera dig på kursen. Följ stegen nedan. På Umeå universitet används ett system som heter Studentwebben för kursregistrering. På den här kursen måste du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Det kan du göra från och med 2022-10-25 till och med 2022-11-08. Om du inte har registrerat dig på Studentwebben senast den 2022-11-08 förlorar du din plats på kursen.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id.

  Steg 1 Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Steg 2 Jag har ett aktiverat Umu-id och vill registrera mig på Studentwebben

  Jag har ett aktiverat Umu-id men glömt mitt lösenord.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2022-11-01

  Tid: 10:00

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  Kursen introduceras den 1 november genom en introduktion och föreläsning via videoverktygen Zoom. Mer instruktioner återfinns i lärplattformen Canvas inför kursstart. 

   

  Lärplattformen Canvas

  Kursen ges helt på distans utan träffar på campus och undervisningen sker via lärplattformen Canvas. I Canvas kommer du att hitta allt du behöver veta om kursen, så som kursmaterial, studieguide, föreläsningar, instruktioner och uppgifter. 

  Kom ihåg! För att få tillgång till Canvas måste du först:

  1. Aktivera ditt Umu-id
  2. Registrera dig på kursen i Studentwebben

  Stöd för studenter i Canvas: https://umu.instructure.com/courses/37

  För att du ska få aviseringar behöver du prenumerera på kursen diskussionsforum. Mer om detta och inställningar för avisering till egen e-post hittar du på denna sida: https://www.canvas.umu.se/courses/37/pages/aviseringar-privat-e-postadress  

   

  Fäll ihop

Om kursen

 • Om kursen

  Kursen ger en bred orientering i samhällsvetenskapliga metoder som kan användas för att undersöka frågeställningar, med särskilt fokus på områden inom rättsväsendet. För att du ska få en fördjupad förståelse för metodologi får du vägledning i hur du kan välja metod och i att praktiskt analysera de data som blir resultat av en undersökning. Vi går igenom hur man kan bearbeta olika slags insamlat material och vilken typ av kunskap metoderna producerar, samt hur kvantitativa och kvalitativa angreppssätt på frågeställningar kan användas var för sig eller tillsammans. Metodansatserna behandlas med koppling till aktuell forskning och centrala metodologiska begrepp.  

  I den kvantitativa delen tas det upp exempel på analyser med både primära och sekundära data eftersom sekundära data är vanligt förekommande och används inom detta fält.  Fokus ligger på statistiska analyser med två eller flera variabler som kan användas på grupp- eller individnivå när man arbetar med forskningsfrågor som är av beskrivande eller förklarande karaktär. I den kvalitativa delen fokuserar vi på några analysmetoder av intervjumaterial, policytexter och rättsligt material för att ge en fördjupad förståelse kring ett studerat fenomen. Metodologiska ansatser diskuteras utifrån dess styrkor och svagheter och hur de kan kombineras i mer omfattande eller tvärvetenskapliga forskningsprojekt. 

  Fäll ihop
 • Kursens upplägg

  Kursaktiviteter genomförs både synkront och asynkront under kursen. Den här kursen innehåller flera inslag som ges under dagtid (synkront), föreläsningar och seminarier. 

  Notera att kursen går på halvfart vilket innebär studier motsvarade 20 timmar i veckan. Förutom schemalagd tid tillkommer egna studier individuellt eller i grupp.

  Du som läser kursen inom Magisterprogrammet i polisiärt arbete läser denna kurs parallellt med en annan kurs. Det innebär att du totalt studerar heltid, vilket motsvarar  40 timmar i veckan. 

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Vid frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta ansvariga lärare.

  Miguel Inzunza

  Vid frågor om kursregistrering på Studentwebben, lärplattformen Canvas osv, kontakta kursadministratören.

  Sabinha Önnerlöv 

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)