"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du arbeta med natur- och miljöfrågor? Vill du veta mer om hur vår planet fungerar? Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Med vår utbildning som grund kan du i framtiden arbeta på många samhällspositioner med ansvar för framtidens miljö.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en modern utbildning som tar avstamp i aktuella problem och stora globala frågor. Under det första året läser biologer och geovetare alla kurser gemensamt. Det ger dig en grund att stå på, du läser till exempel om hur klimatförändringarna påverkar naturen och hur naturvården kan möta dessa utmaningar.
Andra och tredje året specialiserar du dig och blir antingen biolog eller geovetare. Det tredje året läser du valfria kurser inom ett stort kursutbud och gör ett examensarbete, ofta i samarbete med en forskargrupp, inom ditt ämne.
Flera av våra studenters examensarbeten har prisbelönats de senaste åren. Som enda universitet i Sverige fick alla våra program i biologi och geovetenskap dessutom högsta betyg i Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsgranskning.

Fältprojekt – nära och utomlands

I biologi får du kunskaper om alltifrån hur arter utvecklas till hur djur och växter samverkar i olika miljöer och hur människan påverkar ekosystemen. Geovetenskap handlar om marken, luften och jorden på vår planet. Du lär dig till exempel om vattnets ständiga kretslopp, vad som styr vädret, om berggrundens mineral och hur jordlagret har bildats av inlandsisar, vatten och vind.
Under utbildningen gör du många fältprojekt i närmiljön, eftersom universitetet ligger granne med skogar och sjöar. Vi har även kurser och exkursioner till andra platser, till exempel Abisko, Grönland och Borneo.

Både praktiska färdigheter och faktakunskap

Förutom rena ämneskunskaper kommer du under din studietid att utveckla dina praktiska och laborativa färdigheter, både inomhus och utomhus. I yrkeslivet är det dessutom viktigt att kunna förmedla faktakunskap och projektresultat. Sådana moment ingår därför i alla kurser.

Programöversikt

År 1
Naturens mångfald. Klimatförändringar, orsak och verkan. Geovetenskap. Ekologi.

År 2
Inriktning biologi:
Ekologisk fältmetodik. Genetik och evolution. Kemins grunder alt. Miljö och samhälle. Fysiologi och cellbiologi.

Inriktning geovetenskap:
Mark och vatten – teori och fältmetoder. Miljöstörningar i mark och vatten. Kemins grunder alt. Miljö och samhälle. Geomorfologi och jordartsekologi alt valfria kurser.

År 3
Valfria kurser på kandidatnivå inom biologi alt. geovetenskap/naturgeografi. Examensarbete.

Efter utbildningen

Biologer och geovetare kan arbeta som experter inom natur- och miljövård med till exempel inventering av växter och djur, klimatproblem eller sanering av förorenad mark. Många arbetar med internationella frågor, till exempel jorderosion, nyttjande av vatten eller med planering, utredning och tillsyn på länsstyrelser och kommuner. Du kan också arbeta med utbildning och information. Allt fler företag anställer biologer och geovetare som konsulter i miljöfrågor.

Vanliga yrken

• Samhällsplanerare
• Miljöutredare
• Konsult i miljöfrågor
• Forskare
• Inventerare
• Miljörevisor
• Miljöchef
• Naturvårdshandläggare
• Prospekterare

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi masterprogram i ekologi och geoekologi. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen. Vi erbjuder även en ettårig magisterutbildning inom miljö- och hälsoskydd för dig som är intresserad av att arbeta med den sortens frågor.

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1512

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Ulla Carlsson-Granér, programansvarig