Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång

Välkommen till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång. Du är antagen till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet. Jag som skriver detta heter Håkan Lindkvist och är programansvarig. Du kommer att träffa mig vid registreringen och som lärare under några delar av den inledande ingenjörskursen, öppen ingång. Kom ihåg att tacka ja till din studieplats på Antagning.se innan svarstiden går ut om du vill behålla din studieplats. Kontakta gärna mig om du har frågor som rör programmet.

Så här börjar du

Om programmet

 • Programmets/kursens upplägg

  Programmets första kurs är en introduktionskurs, då du under några veckor får träna dig i muntlig och skriftlig kommunikation, studieteknik, matematik, mätvärdesbehandling, projektledning och experimentell problemlösning.
  Kursen i programmeringsteknik och kurserna i matematik som sedan följer i programmet ger dig en bra bas att utgå från under dina fortsatta studier till civilingenjör.

  En del av kursen Inledande ingenjörskurs, öppen ingång, utgörs av matematik. Det gäller repetition av vissa särskilt viktiga moment från gymnasiematematiken respektive fördjupning i motsvarande moment. 
  Kurslitteraturen på detta moment är Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematiken. Liber (2017)  ISBN 978-91-47–11336-1.

  I inslaget mätvärdesbehandling införs statistiska verktyg och begrepp.
  I inslaget experimentell problemlösning kommer ni att få arbeta med datamaterial som ni sedan skall analysera och bearbeta med hjälp av de verktyg ni lärt er i inslagen matematik och mätvärdesbehandling.
  Inslaget projekt introducerar grundläggande verktyg för att strukturera, planera och genomföra projekt. Inslaget muntlig och skriftlig kommunikation integreras i studierna i övrigt.
  Vi använder en processorienterad metodik, som ska underlätta och stödja utvecklingen av varje students färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation under hela utbildningstiden. Färdigheterna övas i rapportskrivning och vid muntlig presentation. All kurslitteratur under denna kurs, förutom kursboken i matematik, är eget material som kommer att delas ut vid kursstarten.

  En studieguide kommer också att utdelas vid kursstart. I denna finns bla en sammanställning av rekommenderade övningar. Alla examinerande inslag så som presentationer och tentamina framgår av schema, se länken längre upp i välkomstbrevet.

  Under terminen har du möjlighet att träffa studenter från de olika programmen, studievägledare, programansvariga samt lärare/forskare från olika institutioner, som hjälper dig att få en uppfattning om de olika civilingenjörsprogrammen. Förutom att det ger dig möjlighet att vänta med ditt val av program, innebär civilingenjörsstudier som startar med öppen ingång en annan fördel, nämligen att du lär känna andra studenter som senare kommer att läsa på andra program. Du får ett brett kontaktnät!

  Under den andra terminen förs du stegvis över till det civilingenjörsprogram som du sökt och kommit in på.

  Material för dina kommande studier

  För den här kursen använder vi lärplattformen Canvas. Där hittar du bl. a. kursplan, schema, instruktioner för övningar, lista över kursdeltagare och meddelanden från läraren. För att komma in på lärplattformen loggar du in med din Umu-identitet samt att du är registrerad på kursen. Länken till lärplattformen är: http://www.canvas.umu.se

  Fäll ihop
 • Repetitionskurs i matematik före programstarten

  Veckan innan den första programkursen börjar har du möjlighet att vara med på sommarkursen Basfärdigheter i algebra. Denna kurs innehåller repetition av gymnasiematematiken, och är poänggivande och studiemedelsgrundande.
  Denna kurs har varit väldigt uppskattad av tidigare studenter och vi rekommenderar starkt att ni läser den. Under denna vecka arrangeras också flertalet aktiviteter där ni kommer att träffa varandra och studenter från högre årskurser och ni har ett bra tillfälle att lära känna varandra.
  Kursen startar på måndag den 22/8 kl 9.00. Schema för kursen, hur du deltar i uppropet första dagen, med mera, hittar du på kurshemsidan:  www.umu.se/student/matematik-och-matematisk-statistik/basfardigheter-i-algebra/

  På kurshemsidan finns även videoföreläsningar och övningsuppgifter som du kan arbeta med redan innan kursen börjar den 22 augusti.

  Obs! Kursen söker du via Antagning.se. Anmälningskoden är UMU-58011.

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Håkan Lindkvist, programansvarig
  Epost: hakan.lindkvist@umu.se
  Telefon: 070-5698386

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)