"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik

Hej! Du är antagen till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/Medicinsk teknik vid Umeå universitet. Jag som skriver detta heter Björne Lindberg och är programansvarig. Jag kommer att ha en del undervisning under de kommande åren, bland annat på två av de första kurserna;Inledande kurs i Elektronik och Datorteknik samt Digitalteknik 1. Jag och övriga lärare på programmet hälsar dig varmt välkommen och hoppas att du ska få en mycket givande studietid här i Umeå!

Så här börjar du

 • 2. Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  Första kursen på programmet heter Inledande kurs i elektronik och datorteknik och startar i samband med programstart. Länk: https://www.canvas.umu.se/courses/10877

  För att börja en kurs ska du registrera dig via Ladok  och för detta krävs att du har aktiverat ditt Umu-id (användarkonto), se längre ned.
  Registreringen via Ladok är öppen under den första veckan vid kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig under den perioden, annars kan du förlora din studieplats.
  Läs mer på studentwebben: https://www.umu.se/student/

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  Måndag 28 augusti 2023

  Tid: 10.15

  Den inledande kursen i elektronik och datorteknik är ingången till studierna på de bägge högskoleingenjörsprogrammen i Elektronik och Datorteknik resp. Elektronik och Medicinsk teknik.

  Programmet startar med upprop och introduktion till den första kursen på måndagen den 28:e augusti kl 10:15 i sal TA304 I Teknikhuset på Umeå universitet. Här finns en karta över universitetet med en pekare till sal TA304:   https://link.mazemap.com/zXqNnwNc

  Har du inte möjlighet att närvara vid programstarten måste du meddela det i förväg till programansvarig, Björne Lindberg, bjorne.lindberg@umu.se.

  Restrerande schema för den första tiden hittar du på kurshemsidan för den första kursen Inledande kurs i elektronik och datorteknik.

   

  Fäll ihop

Om kursen

 • Programmets upplägg

  Efter Inledande kurs i elektronik och datorteknik följer två matematikkurser, en kurs i digital elektronik och en programmeringskurs. Därefter fortsätter vi med elektronikämnet, mer specifikt Analog elektronik
  År 2 fortsätter sedan med Kommunikationens grunder, Mätsystem, Mikrodatorteknik och Elektronikkonstruktion. Under senare delen av årskurs 2 har du möjlighet att profilera dig mot till exempel elektronikkonstruktion eller medicinsk teknik.
  Under år 3 fortsätter du att välja fördjupningskurser inom inbyggda system eller inom medicinteknik. Avslutningsvis genomför du ett examensarbete, ofta hos ett företag.
  Undervisningens upplägg varierar från kurs till kurs men oftast består den av föreläsningar där teoriavsnitt behandlas, praktiska laborationer/övningar samt större projektarbeten. I vissa projektarbeten arbetar man enligt en definierad projektmodell medan i andra använder man sig av problembaserat lärande. 

  Fäll ihop
 • Repetitionskurs i matematik innan programstart

  Du är inbjuden till att läsa kursen Basfärdigheter i algebra (1.5hp). Kursen pågår under veckan före terminsstart, dvs datumen 21-25 augusti, och dess syfte är att ge dig en bra grund för matematikstudierna under höstterminen. Under kursen får du också delta i trevliga arrangemang och aktiviteter för att lära känna dina kurskamrater och finna dig tillrätta på universitetet och i staden Umeå.

  Observera att du måste söka kursen via www.antagning.se.
  Anmälan: https://www.antagning.se.  Anmälningskod UMU-58011
  Repetitionskursen startar måndag 21 augusti, kl 09:00. Mer information såsom schema och salar hitar du på https://www.umu.se/student/matematik-och-matematisk-statistik/basfardigheter-i-algebra/
  Kursbok: Basfärdigheter i algebra, Albertson m.fl., Studentlitteratur

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)