"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Humanistiskt samhällsprogram

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2023

Med historiska perspektiv och analytisk förmåga kan du bidra till större förståelse av dagens samhällsutmaningar. Du läser historia som huvudämne och bygger vidare med egna val inom samhällsvetenskap. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och lär dig analysera samhällsförändringar och presentera analyser. Programmet förbereder dig för att arbeta med omvärldsanalys, utredning och forskning.

Under utbildningen

Det humanistiska samhällsprogrammet passar dig som vill läsa historia i kombination med samhällsvetenskap. Du lär dig att formulera problem och söka svar, analysera samhällsförändringar förr och nu och att presentera dina analyser. Programmet passar också dig som vill utveckla ett kritiskt förhållningssätt till informationsflöden, uttalanden och idéer om historien, världen och samhället.

Läs historia som huvudämne

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är målet för varje historiker. Idag är historia så mycket mer än bara kungar och krig. När du läser Humanistiskt samhällsprogram lär du dig om vardagslivet förr, om demokratins utveckling och hur relationerna sett ut och förändrats mellan kvinnor och män, olika socialgrupper, folkgrupper och länder.

Kurserna i historia handlar om den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen från de äldsta civilisationerna och fram till vår tid. Du tränar dig också i att se samband, förstå förändringsprocesser, anlägga olika perspektiv på historien samt förstå hur den har använts och kan komma att användas i olika syften.

Utveckla ditt kritiska tänkande

Källkritik är en mycket viktig del av historieämnet och innebär att du granskar, tolkar och skapar en förståelse av en historisk källa och försöker tar reda på hur mycket som faktiskt är sant och äkta. Du jämför också med andra källor för att finna likheter och få fler belägg för hur en historisk händelse verkligen har skett.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska men kurslitteraturen kan vara både på svenska och på engelska.

Så läser du

Som huvudämne (90 hp) läser du historia och utöver det väljer du bland kurser inom samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap och juridik. Tredje året bygger du vidare utifrån dina egna intressen genom att välja kurser inom humanistiska ämnen som filosofi, religions- och medievetenskap eller fler samhällsvetenskapliga inslag i din utbildning. Du som vill kan också göra praktik och studera språk inom programmet.

Utöver ämneskunskaperna kommer du också under utbildningens gång att träna du dig i vetenskapligt skrivande och muntliga presentationer. Du lär dig att sammanställa och presentera stora mängder kunskap för olika ändamål och sammanhang.

Praktik och utlandsstudier

Under din femte termin på programmet kan du välja att göra praktik inom Sverige eller utomlands. På en praktikplats får du chans att testa dina kunskaper från utbildningen, skaffa dig erfarenhet och kontakter som kan komma till användning när du tagit din examen och ska söka jobb. Du ansvarar själv för att skaffa praktikplats i samråd med programansvarig.

Du som är intresserad av att studera utomlands som en del av programmet har också många möjligheter, främst under år 3. När du pluggar utomlands skaffar du dig inte bara värdefulla kunskaper utan också nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk.

Programöversikt

År 1 

Historia A för Humanistiskt samhällsprogram
Historia B för Humanistiskt samhällsprogram

År 2 

Samhällsvetenskapliga studier, t.ex. sociologi eller statsvetenskap. Handledning inför utlandsstudier eller praktik.

Historia C för Humanistiskt samhällsprogram, med uppsats.

År 3 

Praktik eller utlandsstudier. Valfria kurser.

Efter utbildningen

Med goda kunskaper i historia och en utvecklad förmåga att formulera problem, söka svar, analysera samhällsförändringar och presentera dina analyser passar du bra för att arbeta som utredare och handläggare på arbetsplatser inom stat och kommun.

Du kan också jobba med omvärldsbevakning och analys, som exempelvis projektledare, skribent och researcher, där du kan bidra till samhällsdebatten och hjälpa till att göra vår tids stora samhällsutmaningar begripliga och hanterbara. Vissa arbetar också inom kultursektorn – till exempel på museer och bokförlag – eller med utbildning och forskning.

Sugen på att läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Humanistiskt samhällsprogram kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Här på Umeå universitet kan du då läsa fristående kurser på avancerad nivå, som exempelvis magisterkurs och masterkurs i historia. En masterexamen ger dig bättre chanser när du ska söka jobb och behörighet att söka till forskarutbildning för dig som vill bli forskare.

Examen

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet historia med inriktning mot historisk samhällsanalys.

Anmälan och behörighet

Humanistiskt samhällsprogram, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Historia

  Startar

  Hösttermin 2023

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  15 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1108

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Catharina Andersson, Studievägledare