Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kostvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Kostvetarprogrammet passar dig som är intresserad av mat, måltider och hälsa. Som kostvetare kan du arbeta med att planera, leda och utveckla måltidsverksamheter och utveckla nya livsmedel. Ett annat arbetsfält är livsmedelssäkerhet, du kan bidra till att maten vi äter på restaurang och köper i livsmedelsbutiken hanteras på säkert sätt. Hos oss i Umeå läser du programmet dagtid på distans där du träffar lärare och medstudenter via nätet samt vid ett fåtal träffar på Campus i Umeå.

Intresserad av mat och måltider? Det här kan du studera!

Här får du veta mer om våra programutbildningar vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Under utbildningen

Centralt i utbildningen är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället. Varje dag äter tre miljoner människor måltider serverade inom vård, skola och omsorg. Du läser näringslära, om livsmedels olika egenskaper, om kostvanor och kostens betydelse för folkhälsan. För att skapa bra måltider är det viktigt att även förstå måltidens värde för individen, bland annat genom insikter i betydelsen av sociala och kulturella aspekter.

Du läser också om livsmedelssäkerhet där du studerar livsmedelslagen, vanligt förekommande hälsorisker kopplade till livsmedel och hur dessa kan förebyggas. Allt för att vi människor ska kunna äta säker mat utan att bli sjuka.

Driv en utbildningsrestaurang och lär dig mer om ekonomi och ledarskap i en modern utbildning med stark koppling till arbetslivet

Under utbildningen kommer du tillsammans med dina studiekamrater att driva en egen utbildningsrestaurang. Här får du möjlighet att planera och komponera sensoriskt tilltalande måltider där måltidsmiljön beaktas och hållbar utveckling säkras.

Som kostvetare utbildas du för att kunna vara chef och ledare inom olika måltidsorganisationer. Därför läser du ledarskapsteori, kommunikation, gruppdynamik och förändringsarbete i organisationer och kopplar detta till olika måltidsverksamheter. Vidare läser du företagsekonomi där du får grundläggande kunskaper om marknadsföring och ekonomisk styrning.

Under hela utbildningen varvas teori med praktiska moment som livsmedelslaborationer och matlagning. Kopplingen till arbetslivet tycker vi är viktig och därför får du redan på termin två gå ut på fältstudier i olika verksamheter. Som avslutning på utbildningen ligger en längre praktik där utbildningen vävs samman till en helhet.

Kostvetarprogrammet i Umeå är det enda i Sverige som ges huvudsakligen på distans

Vi är det enda kostvetarprogrammet i Sverige som erbjuder ett treårigt program på distans med fåtal fysiska träffar på campus i Umeå. Programmet är ett distansprogram, men med schemalagda föreläsningar, laborationer, seminarier varje vecka via en lärplattform.

Vi har också ett nära samarbete med näringslivet vilket ger dig som student en bra inkörsport till arbetslivet. Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har ett antal avtal med olika universitet i Europa och efter avslutad grundutbildning kan du ansöka om att få åka i väg på utbytesstudier till ett av dessa.

Studera utomlands

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har ett antal avtal med olika universitet i Europa och du kan ansöka om att få åka i väg på utbytesstudier till ett av dessa, på masternivå.

Programöversikt

År 1
Kost- och måltidsvetenskap 1 och 2.

År 2
Kost- och måltidsvetenskap 3 och 4. Företagsekonomi.

År 3
Kost- och måltidsvetenskap 5. Uppsats i kostvetenskap C. Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare.

Efter utbildningen

En kostvetare har en bred arbetsmarknad. Du kan ha ledande positioner i olika måltidsverksamheter med befattningar som kostchef, måltidsutvecklare eller måltidssamordnare.

Du kan även arbeta med livsmedelstillsyn som livsmedelsinspektör inom kommun, livsmedelsindustrin eller Livsmedelsverket. Du kan arbeta med produktutveckling eller inom livsmedelshandeln. Du har också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Intresserad av att läsa mer och forska?

Läs mer om magister- och masterutbildning inom kost- och måltidsvetenskap 
Läs mer om forskarutbildning inom kost- och måltidsvetenskap

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kostvetenskap

Anmälan och behörighet

Kostvetarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1234

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Josefin Brodin